- Totalt useriøst og utenfor selv det Listhaug ville finne på ...

HET DEBATT: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) ....

HET DEBATT: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) .... Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Nei, det var betimelig av meg å spørre om det, svarer hun.

Kyllingdebatten ble med ett følelsesladet og personlig.

I NRKs «Her og nå» mandag møttes landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) og leder i næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp).

- Totalt useriøst

Slik oppsummerte Pollestad debatten på Facebook:

«I dag opplevde eg noko særs merkeleg. Eg skulle i debatt mot landbruksminister Listhaug om antibiotikaresistens og kylling på NRKs program Her og Nå. Debatten starta normalt, men plutseleg begynte Listhaug å fortelle om at bror min og far min driv med kylling-rugeri. Og mer enn antydet at dette skulle påvirke mitt engasjement i saken. Eg hadde diskuterte litt med rådgiveren min på veg opp til NRK om ho kunne finne på å trekke fram dette. Me konkluderte begge med at det var totalt useriøst og utanfor sjølv det Listhaug ville finne på. Så feil kunne me ta.»

Pollestad skriver videre at han er overrasket over at embetsverket i landbruksdepartementet «bidreg med denne typen innspel til sin statsråd».

- Jeg har ingen bindinger

Sp-politikeren avviser bestemt at han er i en habilitetskonflikt:

«Eg har personleg ingen økonomiske bindingar til Hå Rugeri AS. Det er Nortura som eig 51% og resten eig bror min og far. Senterpartiet sitt forslag om handlingsplan mot antibiotika-resistens har vore handsama i stortingsgruppa vår. Framlegget vårt om å ikkje doble konsesjonsgrensene for kylling vil være til ulempe for rugeriet og ikkje til fordel. Dette er etter mi meining særs lite profesjonelt av statsråden.»

- Jeg blir lei meg

I Facebook-meldingen, som har over 500 «likes» ved 15-tiden tirsdag, gir han sin egen forklaring på Listhaugs grep:

«Eg vel å tolke det som desperasjon over dårlege meiningsmålinger for Frp og at statsråden slit med å få gjennom sakene sine i Stortinget. Eg vert likevel lei meg når representanter frå regjeringa dreg debatten ned på eit slikt nivå.»

Geir Pollestad (Sp) sier han ble lei seg under kyllingdebatten. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

- En av de mest aktive

Landbruksminister Sylvi Listhaug tar ingen selvkritikk:

- En av de som er mest aktive i å reise en debatt om en påstått sammenheng mellom besetningsstørrelser og smittepress er stortingsrepresentant Geir Pollestad. Derfor mener jeg det er meget betimelig å stille spørsmål om hvorfor han og Sp ikke har ytret noe om konsentrasjonen av rugeri-sektoren, som Pollestad sin familie er involvert i. Her er det er kun fire aktører, hvorav Pollestads familie har en sterk eierposisjon i én av dem. Hå rugeri dekker 1/3 av det norske markedet og produserer om lag 25 millioner kyllinger i året, sier Listhaug til Nettavisen.

Fakta

Hå rugeri

- Betimelig søkelys

Hun har lagt til grunn at Geir Pollestad, mer enn de fleste, kjenner meget godt til denne delen av kyllingproduksjonen:

- Jeg finner det derfor betimelig å rette søkelys også mot den delen av produksjonskjeden som faktisk er sterkest konsentrert, noe jeg også har påpekt i svar på skriftlig spørsmål fra representanten Pollestad.

Listhaug understreker at det er viktig å se på hele kjeden:

- I den pågående diskusjonen om resistente bakterier i kyllingproduksjon er det viktig å gjøre vurderinger langs hele produksjonskjeden. Vi vet at kilden til ESBL med stor sannsynlighet har vært import av avlsmateriale. Næringen jobber aktivt – nasjonalt og mot det internasjonale selskapet – med å fjerne dette problemet.

- Sterk konsentrasjon

Hun ser gjerne flere kritiske røster på banen:

- I Norge er rugeri-sektoren, produksjonen av (daggamle) kyllinger, meget sterkt konsentrert. Jeg har imidlertid ikke registrert noe kritisk søkelys på denne delen av kylling-produksjonen, som er den sterkeste konsentrasjonen av produksjon i hele det norsk landbruket, sier hun.

Slakt av kyllinger, som skjer på om lag 600 gårdsbruk, er lite konsentrert sammenlignet med produksjonskjeden for øvrig, mener Listhaug.

- Samtidig registrerer jeg en stor debatt der størrelsen på konsesjonene på de mange hundre gårdsbrukene problematiseres, selv om vi ikke har noen faglige holdepunkter for at størrelsen har noen negativ betydning for sykdom og resistens her. Eksempelvis er besetningsstørrelsene i Sverige inntil seks ganger større enn i Norge, samtidig som de i likhet med Norge har et helt ubetydelig forbruk av antibiotika i produksjonen, avslutter hun.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.