*Nettavisen* Økonomi.

- Var i Drammen

Foto: Fotograf: Løchen, Terje (VG)

Høyesterett avviser Alain Angelils forsøk på å stanse innsidesak ved Oslo tingrett.

I oktober ble Alain Angelil satt under tiltale ved Oslo tingrett for flere alvorlige punkter, blant annet innsidehandel med aksjer i Eltek, et selskap Angelil etaberte i 1970 og ledet til 2000.

I november begjærte Angelils forsvarer saken avvist fordi riktig verneting burde være Drammen tingrett. Når det gjelder posten om innsidehandel, ble det påpekt at Angelil befant seg i Drammen da han la inn en vesentlig del av ordrene om kjøp og salg.

Dette ble imidlertid avvist av både tingretten og lagmannsretten, og nå er anken også avvist av Høyesterett, som mener det avgjørende må være at koblingen mellom to ordrer skjer ved Oslo Børs, ikke hvor den som legger inn ordrene befinner seg.

«Denne løsningen har også gode reelle grunner for seg. Saker om innsidehandel kan omfatte svært mange transaksjoner, og det kan ofte være tilfeldig hvor investor var da salgs- eller kjøpsordren ble gitt. I ettertid kan det fysiske oppholdssted dessuten være vanskelig å bringe på det rene. Det ville være uheldig om etterforskningsressurser måtte settes inn for å avklare dette. Ved å fastslå at rett verneting i disse sakene er Oslo tingrett, unngår man slike vanskeligheter», heter det i kjennelsen.

I tillegg til innsidehandel, omfatter tiltalen grovt skattesvik på 224 millioner kroner, ulovlig kursmanipulasjon, grov utroskap og brudd på meldepliktreglene i verdipapirhandelloven.

Angelil gikk av som sjef for Eltek i 2000 da sønnen Morten overtok. I 2008 ble også Morten Angelil tiltalt for innsidehandel og trakk seg som konsernsjef.

Eltek er et børsnotert selskap som leverer strømforsyningssystemer til blant annet telesektoren og fusjonerte i 2006 med Nera.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.