NA24.no

- Vi er den største taperen

(Scanpix)
Sist oppdatert:
Terra synes mest synd på seg selv i finansskandalen som ryster Norge.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Terras advokat går systematisk til verks i svarbrevet til Kredittilsynet, og hudfletter kommunenes krav om vinningsavståelse på 120 millioner - pluss renter.

NA24 - din næringslivsavis

Punkt for punkt slakter advokat Knut Bergo i Wiersholm, som representerer både Terra Markets og morselskapet Terra-Gruppen, alle kommunenes «trumfkort».

«Etter vårt syn er det ikke grunnlag for krav om vinningsavståelse fra noen av disse selskapene», konkluderer Terra.

Kommunen ber primært om vinningsavståelse fra Terra Securities, men ettersom selskapet er konkurs, mener de eierne Terra-Gruppen og Terra Markets subsidiært hefter for deres tap.

Den virkelige taperen
Kommunen har fremmet et krav i boet etter Securities på 700 millioner kroner, men risikerer å tape så mye som én milliard på bområdene fra selskapet.

Terras hovedpoeng er likevel at den største taperen i hele skandalen, er dem selv:

«Vi vil våge den påstand at ingen har tapt mer på Terra Securities transaksjoner med de åtte kommunene enn nettopp eierne av selskapet, Terra Markets og Terra-Gruppen, skriver advokaten, og tilføyer at hele kravet er «oppsiktsvekkende».

De åtte kommunenes investeringer gjorde at Securities kunne hanke inn en bruttoinntekt på114 millioner kroner, ifølge brevet. For å beregne vinningen, har advokaten fremlagt følgende regnestykke:

Slik regner advokaten:
Av de 114 millionene, må man først trekke fra selskapets kostnader, herunder lønn og bonus til de ansatte. Deretter skal andelen som er utbetalt til deltakerne i det «indre selskapet» trekkes fra. Hvor mye denne eliten har fått utbetalt, har ikke advokaten oversikt over, da boet etter Securities ikke har tallene klare. Terra skriver likevel at det er snakk om flere titalls millioner kroner. Deretter skal kravet fra kommunene trekkes fra, altså 700 millioner kroner. Og ergo smuldrer vinningen opp i spinningen for eierne, hevder Terra.

- Kravet faller i fisk
«Skal kommunenes krav om vinningsavståelse føre frem, må det altså foreligge uaktsomme eller forsettlige brudd på forretningsskikk fra Terra Securities side, men disse bruddene kan samtidig ikke være av slik karakter at de utløser erstatningskrav av betydning for kommunene», heter det.

Ergo mener Terra at kommunenes eneste sjanse til å vinne frem, er at boet idømmes eller anerkjenner et erstatningsansvar for de åtte kommunene som kun utgjør et titall millioner- en brøkdel av hva de altså har fremsatt som krav. I tillegg mener Terra det slett ikke er dokumentert at noen Terra-selskaper forsettlig eller uaktsomt har villedet kommunene til å bryte kommuneloven.

«Det fremstår derfor for oss både grunnløst og meningsløst å innlede en sak mot Terra Securities med påstand om vinningsavståelse», hevder Terra.

Milliardtap
Advokaten påpeker at de heller ikke ville vært grunnlag for avståelsekrav selv om man skulle mene at konsernbidrag er en indirekte vinning.

Konsernbidraget fra Securities til Terra Markets var på 203 millioner kroner etter skatt i perioden 2004-2006. Nær 20 milioner kroner av dette stammer fra inntektene Securities fikk av å selge skandaleproduktene til de åtte kommunene. Av dette fikk morselskapet Terra-Gruppen 13,1 millioner kroner.

Men også her går hele vinningen i vasken, hevder Terra:

Terra Markets har et bokført og opparbeidet Securities-tap på 140 millioner kroner som følge av konkursen. Men det reelle tapet er langt høyere, hevder advokaten, og viser til at ABG Sundal Collier verdsatte selskapet til 1,4 milliarder kroner høsten 07.

- Tok feil i jusen
Terra innrømmer likevel at Terra Securities rådgivere, anført av Harald Norberg og Knut Anders Opstad, har gitt bområd til kommunene, slik at kommunene brøt kommuneloven.

Unnskyldningen er følgende: "Det er forskjell på det å ta feil i jusen og det å opptre uaktsomt (...) kommunene kan ikke ha trodd at han (rådgiveren red. anmeld) var jurist eller oppfattet det slik at han ytet juridisk rådgiving med det profesjonsansvar det medfører.

Terra skriver også at de vegrer seg for å tro at kommunene virkelig mener at Terra har forledet kommunal- og regionaldepartementet med tanke på den aktuelle loven.

Avslutningsvis minner Terra-advokaten om at det ikke bare er de åtte kommunen som har tapt penger på råtne amerikanske obligasjonspakker, og at store og profesjonelle aktører i inn- og utland har gjort den samme bommerten.

Dette investerte de i: Tapet kan bli på én milliard

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere