*Nettavisen* Økonomi.

- Vi tror på dårligere tider

Analysen EPSI Norge har gjort viser at nordmenns tiltro til sin privatøkonomi og til norsk økonomi har falt tilbake, men kan fortsatt ikke defineres som lav. Foto: Katrine Lunke (Norges Bank)

Tiltroen til norsk økonomi er fallende, og lavest i sør.

EPSI Norge har i dag publisert en omfattende analyse av nordmenns tiltro til sin egen privatøkonomi og til den generelle økonomien i Norge. Analysen viser at tiltroen til den generelle økonomien har falt vesentlig tilbake fra forrige måling, og at tiltroen er lavest i Agder fylkene.

EPSI Norge har i løpet av tredje kvartal 2011 spurt over 3.500 nordmenn om hvordan de tror den generelle økonomien i Norge og sin egen privatøkonomi vil utvikle seg det kommende året. Analysen viser at nordmenns tiltro til sin privatøkonomi og til norsk økonomi har falt tilbake, men kan fortsatt ikke defineres som lav.

- Det er til dels store regionale forskjeller i Norge, og analysen vår viser at tiltroen til norsk økonomi er lavest i Agder fylkene, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Norge i en melding.

- Videre så er det tydelig at region Nord, med fylkene Nordland, Troms og Finnmark er noe mer optimistiske enn øvrige deler av landet, fortsetter Høst.

De arbeidsledige er mindre optimistiske enn tidligere
Tallene fra EPSI viser at de arbeidsledige nå har markant lavere tiltro til egen økonomi enn hva tilfellet var forrige kvartal.

- De arbeidsledige har tidligere hatt en relativt sterk tiltro til at egen økonomi vil utvikle seg positivt, noe som kan tyde på at man har hatt et fordelaktig syn på arbeidsmarkedet. Den kraftige tilbakegangen vi nå ser er muligens et resultat av at dette synet har endret seg i negativ retning, forteller Høst.

Videre så er også store forskjeller i folks tiltro til egen økonomi i forhold til hvor man bor.

- Vi ser visse tegn til at fylker med liten eksport, som dermed er potensielt mindre eksponert for gjeldskrisen i Europa, har svakere tilbakegang enn fylker med større andel eksport, sier Høst i meldingen

Uendret i Finland og Sverige
Tilsvarende tall fra Finland og Sverige viser ingen store endringer fra forrige kvartal. Tiltroen til sin egen privatøkonomi er veldig sammenfallende i disse tre landene, mens finnene er mer pessimistiske i forhold til den generelle økonomien.

Studien fra EPSI er ment til å gi en indikasjon på hvordan etterspørselen i økonomien vil kunne utvikle seg i de neste 12 månedene. Tilsvarende studier blir utført kontinuerlig også i flere andre land (Consumer Sentiment).

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.