*Nettavisen* Økonomi.

– Feil å prioritere syklister i Oslo sentrum

- I hovedsak er de syklende aktive kun deler av året, påpekes det i høringsuttalelsen. Foto: (Estate Nyheter)

Eirik Hanisch, som eier flere eiendommer i Oslo sentrum, mener det er feil å prioritere en begrenset gruppe som syklende foran kollektivtransport.

03.09.18 07:27

Høringsuttalelsene strømmer inn til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med «Områderegulering for gater og byrom i sentrum – Bilfritt byliv». På vegne av Eirik Hanisch – eier av Nedre Slottsgate 25, Øvre Slottsgate 5, Universitetsgata 12 samt Kristian Augusts gate 12 og 14 – har også arkitekt Jan Terje Iversen sendt inn en uttalelse. Der skriver han at planens prioritering av trafikantgrupper «ser ut til å være: gående, syklende og kollektivtransport foran forskjellige former for bilisme», skriver Estate Nyheter.

– Å prioritere en begrenset gruppe som syklende, som i tillegg i hovedsak kun er aktive deler av året, foran kollektivtransport, som er et tilbud til alle, blir etter vårt skjønn feil. Syklende er, av ulike årsaker, også i stigende grad blitt et trafikksikkerhetsproblem, skriver Iversen til PBE, ifølge Estate Nyheter.

Les også: Færre fotgjengere og lavere omsetning i Oslo sentrum

I uttalelsen påpekes det også at det ikke blir byliv uten mennesker.

– Menneskene som skal vitalisere sentrum bor ikke i sentrum, men må fraktes ut og inn. De som ikke kan sykle eller av ulike grunner har vanskelig for å bruke kollektivtilbudet, må få mulighet til å nå sentrum med privat bil. Disse kunne eventuelt ved prising og tilgjengelighet stimuleres til å bruke sentrum utenom vanlig arbeidstid (kveld, helg), heter det i uttalelsen.

Gårdeieren mener dessuten at det bør etableres et nett av minibusser som skal betjene planområdet. Disse bussene skal forbinde kollektivknutepunkter, større P-hus og nordre og søndre kollektivtrase. Bussene skal ha 0- utslipp, hastighet i gangfart, kunne trafikkere hele planområdet og ha lav økonomisk og teknisk brukerterskel. Slike busser finnes i trafikk.

I høringsuttalelsen påpekes det også at eiendommene i Oslo sentrum generelt har stort behov for vedlikehold, oppgradering og ombygging for å kunne tilfredsstille myndighetskrav og ønsker fra leietakere og publikum.

– Planen må i større grad konkretisere mulighetene for parkering og adkomst i forbindelse med bygge- og service-arbeider. Ved inngåelse av kontrakt om slike arbeider må det være forutsigbart for partene om hvor tilgjengelig eiendommen er. Et system basert på dispensasjonssøknader vil være kostbart og byråkratisk, skriver arkitekt Jan Terje Iversen.

Eirik Hanisch ønsker ikke å kommentere høringsuttalelsen utover teksten som arkitekten har sendt til PBE på vegne av ham.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag