Fredag 8. mars før børsslutt går tegningsfristen for å kjøpe aksjer i i den pågående kapitalutvidelsen i Norwegian. 3 milliarder kroner i ny aksjekapital skal hentes inn, og det ser ut til å gå greit.

Alle som var aksjonærer i Norwegian ved børsslutt 19. februar, har mottatt to tegningsretter per aksje, altså rett til å kjøpe nye aksjer. Disse har i skrivende stund en verdi på 30 kroner per tegningsrett. De blir imidlertid verdiløse hvis aksjonærene ikke aktivt selger eller benytter seg av dem innen fristen går ut.

Rundt 15.000 nordmenn er aksjonærer i Norwegian. Nå må de altså aktivt ta et valg for ikke å gå glipp av store summer, til sammen over hundre millioner kroner.

Fristen for å selge tegningsretter gikk ut før børsslutt onsdag, 6. mars.

Tap: 120 millioner

Nordnets kunder har investert til sammen over 280 millioner kroner i Norwegian, før emisjonen ble kjent i slutten av januar. Nå som aksjen handles eksklusive tegningsretter, har eksisterende aksjeverdier ifølge investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet falt til 165 millioner kroner.

- Dersom dagens Norwegian-aksjonærer ikke deltar i emisjonen, blir de sittende igjen med kun 33 prosent av eksisterende aksjekapital, sier Johannesen til Nettavisen.Økonomi.

- Konkrete tall for våre kunder vil tilsi over 120 millioner kroner som kan gå tapt om man ikke handler, fortsetter han.

Har verdi

Daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge påpeker at tegningsrettighetene som Norwegian-aksjonærene fikk, er verdipapirer som har en faktisk verdi.

- Det er viktig å ta vare på denne verdien. Måten du får verdi ut av dine tegningsretter, er enten at du bruker dem for å bruke mer sparepenger til å kjøpe nye aksjer til rabatt. Ellers må du selge tegningsrettene i markedet, sier Skaug til Nettavisen.

Aksjonærer som ikke benytter muligheten til å delta i emisjonen, risikerer å bli kraftig vannet ut. Blant annet kan 15.000 småaksjonærer tape store verdier.


Folkeaksje

Johannesen sier Norwegian har vært en av de mest populære aksjene å handle i for kundene i Nordnet.

- Ja, jeg vil gå så langt som å si at dette nærmest er blitt en «folkeaksje», ettersom alle har et forhold til både Bjørn Kjos og Norwegian som flyselskap, sier Johannesen.

Nordnet har nesten 7000 aktive investorer i Norwegian og utgjør dermed en stor del av den private aksjonærbasen i det børsnoterte flyselskapet.

- Om jeg skal komme med et råd, vil det være at du som investor må bestemme deg for å agere. Hvis du har tro på Bjørn Kjos og at Norwegian vil bli lønnsomme fremover, skal du delta i emisjonen. Hvis du derimot tviler på selskapet, bør du heller selge både tegningsretter og aksjen, sier Johannesen.

Bruk dem!

Johannesen sier at de som benytter tegningsrettene fullt ut, øker sin satsing i Norwegian med 62 prosent.

- Dette er meget viktig for deg som investor å ta stilling til. Det absolutt viktigste rådet jeg kan gi, er uansett å agere. Enten du selger eller kjøper, må du bruke tegningsrettene du er tildelt, er den klare oppfordringen.

Tegningskursen i Norwegian-emisjonen har vært lav, fordi aksjeutvidelsen har vært kompleks. Eksisterende aksjonærer har altså rett til to tegningsretter per aksje.

Finansierer salg

- Det bidrar til at tegningskursene i emisjonen blir lav. For Norwegian-toppene Bjørn Kjos og styreformann Bjørn Kise gjør strukturen det mulig å finansiere store deler av sitt eget bidrag i emisjonen gjennom salg av tegningsretter.

– Jeg tror grunnen til at de gjør det, er at selskapet skal hente 50 prosent av den eksisterende aksjekapitalen. For å tiltrekke seg nok investorer, er man avhengig av en lav emisjonskurs, påpeker Johannesen.

Norwegian-aksjen handles nå til drøyt 62 kroner i markedet. Selskapet prises til om lag 8,5 milliarder kroner på Oslo Børs. Aksjekursen har steget endel de seneste dagene.