Gå til sidens hovedinnhold

1,9 milliarder til Yara

Gjødselkjempen låner i det norske obligasjonsmarkedet.

I mars varslet gjødselkonsernet Yara at det ønsket å finansiere seg i det norske obligasjonsmarkedet.

NA24- din næringslivsavis

Tirsdag ettermiddag varsler selskapet at etter lansering er emisjonen utvidet også med et syvårslån med bakgrunn i etterspørsel fra markedet. Totalt emittert volum utgjør 1.925 millioner kroner.

Emisjonsbeløpet er fordelt på fire lån som følger:

- 300 millioner i et lån med 3 års løpetid med flytende rente Nibor + 2,50%.

- 300 millioner i et lån med 5 års løpetid med flytende rente Nibor + 3,75%.

- 325 millioner i et lån med 5 års løpetid med fastrente og kupong 7,40%.

- 1.000 millioner i et lån med 7 års løpetid med fastrente og kupong 8,80%.

Innbetalingsdato for lånene med 3 og 5 års løpetid er 26. mars 2009. Innbetalingsdato for lånet med 7 års løpetid er 30. mars 2009. Tilretteleggere av emisjonen har vært DnB Nor Markets og Nordea Markets.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget