En oversikt Nettavisen har hentet inn for første halvår av 2018, viser at 200.000 nordmenn nå skylder Statens innkrevingssentral til sammen 13,3 milliarder kroner. Det er ny rekord.

Etaten er underlagt Finansdepartementet og sørger for innkreving av statlige krav.

Kravene utgjør blant annet bøter, erstatning, NRK-lisens, studielån og trafikk og parkeringsgebyr.

Menn på Østlandet verst

Av beløpet på 13,3 milliarder er 8,3 milliarder såkalt aktiv tvangsinnfordring eller under aktiv overvåking.

Det er også en solid sum gjeld på personer som har flyttet til utlandet, som er konkurs, eller er under gjeldsordning. Hele 4,5 milliarder utgjør disse kravene.

– Hvem er den typiske skyldneren til Statens innkrevingssentral?

– Det er en overrepresentasjon av menn i sin beste alder som er bosatt på Østlandet. I det totale bildet er 30 prosent kvinner. Resten er altså menn, sier seniorrådgiver Turid Brendberg i Statens innkrevingssentral til Nettavisen.

Hun forteller at mellom 40 og 50 prosent er menn under 40 år.

– Unge menn er kanskje litt hardere på gasspedalen, enn kvinner. Når det gjelder NRK-lisenser er det ofte menn som står som eier av TV-apparatet, fortsetter Brendberg.

Hun forteller at single menn ofte roter litt mer økonomien før de får etablert seg.

Kriminelle har størst gjeld

Kravene som gjelder ubetalte studielån er likestillingen kommet lenger. Her er fordelingen mellom kjønnene 50/50, og mange av dem som skylder penger til Lånekassen er ofte bosatt på Østlandet.

– Dette skyldes at de ofte har en høyere utdannelsen enn resten av landet, forteller Brendberg.

På bøter og andre straffekrav er forskjellen på om du er mann eller kvinne størst. 25 prosent kvinner og 75 prosent menn.

Hun kan ikke opplyse om hvilken enkeltperson som skylder mest.

– Det vil ofte være personer som har stor gjeld i forbindelse med en eller flere straffesaker, sier hun til Nettavisen.

Kan gjøre trekk i lønn

Statens innkrevingssentral kan foreta tvangsinnkreving ved trekk i lønn eller trygd. De kan også ta pant i for eksempel eiendommer, bankkontoer og aksjer.

– Hva skal man gjøre dersom man har problemer med å betale et krav fra Statens innkrevingssentral?

– Ta kontakt! Så sant vi har muligheten, så er det å finne en løsning sammen med bruker som gir de beste resultatene, sier Brendberg.

– Men dere er jo budet av en del lover og regler, så er alltid mulig å finne en løsning?

– På noen få kravtyper som for eksempel NRK-lisensen, så er det bergrenset med muligheter. På større krav har vi større fleksibilitet. Der kan vi finne løsninger som det går an å leve med både for staten og for bruker, sier hun.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.