*Nettavisen* Økonomi.

2014 kan bli verste konkursår på seks år

Administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia følge konkursutviklingen blant landets selvstendig næringsdrivende.

806 konkurser hittil i 2014.

13.10.14 07:04

Til og med august i år har 806 selvstendig næringsdrivende gått konkurs. Det viser ferske tall Intrum Justitia har innhentet fra konkursregisteret.

Dersom trenden fra de første åtte månedene fortsetter ut 2014 kan det gi et rekordantall konkurser sammenlignet med de siste fem årene.

Toppen av isfjellet
- Den sterke økningen i antall konkurser fra 2012 ser ut til å fortsette og foreløpig ser det ut til at antall havner i området like under eller over rekordåret i fjor. De registrerte tallene er likevel bare toppen av isfjellet, for de fleste kommer til en ordning med banker og kreditorer før det går så langt som til personlig konkurs. Mange sliter likevel med privatøkonomien i langt tid etter at foretaket er avviklet, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia til Nettavisen NA24.

Siden 2009 har antall konkurser blant selvstendig næringsdrivende variert fra nedre nivå på 953 i 2012 og en topp på 1219 konkurser i 2013.

2009: 1069

2010: 1174

2011: 1073

2012: 953

2013: 1219

2014 (tom. august): 806

Verst i bygg og anlegg

Statistikken viser at det er en klar overvekt av menn med enkeltpersonforetak som går konkurs. Bransjemessig er det næringsdrivende innenfor bygg og anleggsvirksomhet, samt transport, som er mest utsatt for en ulykkelig utgang av selvstendig drevet næringsvirksomhet.

- For mange næringsdrivende er enkeltpersonforetak en god løsning. Spesielt for folk som leier seg ut og ikke har nevneverdige kostnader, fungerer dette utmerket. Samtidig er nok ikke alle klar over hvilken risiko det ligger i å drive virksomhet med denne selskapsformen, sier Korsnes.

Ikke alle vet at de setter hus, hjem og personlig økonomi på spill når de starter et enkeltpersonforetak.

Flere ulemper

- Det er en lav terskel for å starte et enkeltpersonforetak, siden det ikke stilles krav til kapital. Men det er også flere ulemper ved å starte et slikt selskap. Selvstendig næringsdrivende har for eksempel mye dårligere rettigheter ved sykdom enn lønnsmottakere, sier Korsnes og fortsetter:

- Den største ulempen er imidlertid risikoen. Ved konkurs må innehaveren av enkeltpersonforetaket dekke gjelden med sine personlige midler. Det kan i verste fall bety at vedkommende må selge boligen sin, sier Korsnes.

Personlig ansvar

Intrum Justitia får jevnlig oversendt inkassosaker der selvstendig næringsdrivende ikke klarer å gjøre opp for seg. Når det har gått så langt som til åpnet konkurs, sitter mange av de næringsdrivende igjen med en ubetalt gjeld på flere hundre tusen kroner.

- Hvis man driver et aksjeselskap, kan kreditorene i utgangspunktet bare kreve dekning i verdiene i selskapet. Med et enkeltpersonforetak er man imidlertid personlig ansvarlig for alle forpliktelser som er inngått gjennom virksomheten, forteller hun.

Eksempelvis er det næringsdrivende som har inngått leiekontrakt på næringslokaler for flere år. Selv om enkeltpersonforetaket går konkurs, vil leieavtalen fortsette å løpe, siden personen bak foretaket har stilt seg personlig ansvarlig for leieavtalen.

Store konsekvenser

Korsnes råder næringsdrivende til å gjøre en grundig vurdering av hvilken selskapsform som passer best for dem. Dette er også en beslutning som ektefellen eller samboeren bør få innsikt i.

- Risikoen man påtar seg gjennom et enkeltpersonforetak, kan også få store konsekvenser for den nærmeste familien. Hvis du er selvstendig næringsdrivende og går konkurs, kan boligen bli tvangssolgt selv om den er eid av begge ektefellene eller samboerne i fellesskap, sier hun.

Lavere risiko med AS

Lars Erik Sletner, administrerende direktør i Bedriftsforbundet, sier det grunnleggende rådet er å styre unna enkeltpersonforetak hvis du skal drive med stor risiko (mange ansatte og/eller store økonomiske forpliktelser). Da er det andre selskapsformer som passer bedre. Aksjeselskap er da den vanligste selskapsformen der du slipper unna det totale økonomiske ansvaret.

- Et annet sentralt poeng er at du betaler skatt av hele overskuddet i enkeltmannsforetaket. Du kan ikke sette av penger, betale delvis skatt og så betale resten av skatten når du tar dem ut til privat bruk. Vår erfaring er at svært mange allikevel starter enkeltpersonforetak, fordi det er enkelt og ubyråkratisk. Det kan for eksempel passe godt for deg som vil ha individuell frihet og utøve yrket ditt i egen næring i stedet for som ansatt, sier Sletner.

Råd til næringsdrivende

Lederen av Bedriftsforbundet har følgende råd til innehavere av enkeltpersonforetak som ønsker å redusere risikoen:

Du må vite hvor mye penger som kommer inn og hvor mye som går ut. Dessuten må du vite når det skjer.

Økonomisk planlegging foregår gjennom budsjetter: Resultatbudsjettet viser hvilken lønnsomhet bedriften sikter mot, balansebudsjettet forteller om soliditet og finansiering, mens likviditetsbudsjettet viser pengestrømmen.

Vær oppmerksom hvis du har store kunder. Kan det skape problemer for deg som næringsdrivende hvis en slik kunde lar være å gjøre opp for seg, f.eks. ved å gå konkurs?

Sørg for å få rask innbetaling av store utestående beløp. Mange småbedrifter har gått konkurs eller er havnet i en økonomisk hengemyr pga andres betalingsinnstilling.

Anbefaler rengskapsfører
- Uavhengig av hvilken organisasjonsform du velger, er det ikke lovpålagt å benytte regnskapsfører. Regnskaps- og bokføringsplikten innebærer imidlertid svært detaljerte regler, og som innehaver av enkeltpersonforetaket er du personlig ansvarlig for å sørge for at disse reglene blir fulgt. Brudd på bokføringsloven kan straffes med bøter eller fengsel. Det er veldig tidkrevende å sette seg inn i alle reglene og sørge for at alt blir riktig dersom du ikke har faglig bakgrunn og interesse for dette. Vår anbefaling er at du setter bort regnskapet. Men husk en skikkelig oppdragsavtale, det vil si hva skal leveres, sier Sletner.

Velger du å sette bort regnskapet, er det likevel nyttig å ha kjennskap til grunnleggende regnskapsføring. Dette gjør deg bedre i stand til å følge med på den økonomiske situasjonen i foretaket, og for å kunne ta forretningsmessig gode valg.

- Du må organisere et skille mellom virksomhetens økonomi og din private økonomi, dokumentere salg og endringer, ha oversikt over bilag og eventuelt fakturere, understreker Sletner.Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.