*Nettavisen* Økonomi.

2.802 har gått konkurs

Foto: (Scanpix)

Voldsom økning i antall bedrifter som har gått overende. Verst går det ut over varehandel og bygg- og anleggsbransjen.

24.07.09 13:11

Hittil i år har det blitt åpnet 2.802 konkurser. Det er en økning på 72 prosent sammenlignet med første halvår i 2008, viser nye tall fra SSB.

NA24 - din næringslivsavis

Tallene viser også at det i andre kvartal i år ble åpnet 1.384 konkurser. Dette er 58 prosent flere enn i samme periode i fjor, viser nye tall fra SSB.

85 flere konkurser i Akershus
Den største prosentvise økningen var i Finnmark med hele 187 prosent. Deretter følger Troms med 53 prosent, Vestfold og Akershus som begge har en økning på 109 prosent. Akershus er óg fylket med den største økningen i absolutte tall, med 85 flere konkurser.

Oppland er det eneste fylket som kan skilte med at antall konkurser gikk ned. I dette fylket ble det åpnet fire prosent færre konkurser i andre kvartal enn ved samme periode i fjor.

1 av 3 i varehandelen
Syv av ti konkurser, tilsammen 1.021 var såkalte foretakskonkurser, det vil si konkurser som omfatter alle foretak unntatt enkeltmannsforetak. En av tre foretakskonkurser var innen varehandel, mens hver femte konkurs var innenfor bygg- og anleggsbransjen.

De resterende 363 konkursene gjaldt enkeltmannsforetal, som også inkluderer personlige konkurser. 38 prosent av disse var innenfor bygg- og anleggsvirksomhet, mens 15 prosent fant sted innenfor transport og lagring.

Kraftig NUF-økning
Statistikken viser også at norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) sto for 10,7 prosent av alle konkursene i andre kvartal i år. I samme periode i fjor lå denne delen på 7,2 prosent. I andre kvartal i år gikk over dobbelt så mange NUF konkurs som i samme kvartal i fjor.

Få kvinner går konkurs
SSBs tall viser også at bare 7,6 prosent av innehaverne i enkeltmannsforetakene som gikk konkurs i 2008 var kvinner. Dette til tross for at rundt 25 prosent av alle nekeltmannsforetakene er drevet av kvinner.

Annonsebilag