Tall Nettavisen har fått tilgang til fra NRK viser at 29 NRK-journalister fikk over én million kroner før skatt de siste tolv månedene.

Ifølge tallene fikk 77 av 2119 NRK-journalister over 900.000 kroner. 183 personer fikk over 800.000 kroner.

Les mer: NRK sparer fire millioner i lønnskostnader hver dag under streiken

Oversikten Nettavisen har laget (se lenger ned) viser de 100 NRK-journalistene som fikk mest av NRK de siste tolv månedene av totalt 2119 journalister.

NRK opplyser at tallene er basert på faktisk bruttolønn før skatt de siste tolv månedene og gjør oppmerksom på at tallene ikke tar hensyn til stillingsbrøk eller permisjoner uten lønn.

Tallene viser utbetalinger som består av fast bruttolønn, faste og variable tillegg, overtid, helligdagstillegg, feriepenger og utgiftsgodtgjørelse, i tillegg til en kompensasjon for overgang til ny pensjonsordning.

- Verdiløse tall

Under NRK-streiken sa Norsk Journalistforening nei et tillegg på 15.200 kroner per år.

Ifølge Journalisten.no var snittlønna til NRK journalistene på 585.544 kroner før lønnsoppgjøret, noe som sendte NRK-journalistene til 32.-plass på lønnsstatistikken for bransjen.

- Dette er helt verdiløse tall hvis man ønsker å få et bilde av lønnen til NRK-journalistene, sier NRKJ-leder Richard Aune til Nettavisen.

- Tallene omfatter blant annet kompensasjon for endret pensjonsavtale , utgiftsrefusjoner, reisekostnader som diett og kjøregodtgjørelse, og støtte til arbeidsverktøy sier han.

Han peker også på at tallene omfatter flere type utenlandstillegg i henhold til UDs satser som kan utgjøre så mye som 750.000 kroner per korrespondent.

- Disse tallene omfatter også overtid. Norsk Journalistlags offisielle lønnsstatistikk gir derimot et korrekt bilde for å sammenligne journalistlønningene i bransjen. Disse tallene viser at NJs journalister i NRK i snitt har en bransjelønn som er 45 000 kroner lavere enn våre kolleger i Nettavisen og 110 000 kroner bak snittet av de andre største mediehusene, sier Aune.

Les mer: Professor: - Kun NRK-journalister kan streike uten å ofre egen jobbsikkerhet

Dette fikk NRK-profilene:

  • Magnus, Anders 1.531.146 kroner.
  • Holm, Gro 1.414.365 kroner.
  • Owing, Nina 1.017.665 kroner.
  • Solvang, Fredrik 959.734 kroner.
  • Takvam, Magnus 939.119 kroner.
  • Skei, Lisbeth 915.001 kroner.
  • Torp, Ole Nicolay 885.775 kroner.
  • Almås, Gry Blekastad 851.167 kroner.
  • Sand, Lars Nehru 773.818 kroner.
  • Solheim, Ingunn 708.316 kroner.

Merk: Nettavisen gjør oppmerksom på at kolonnen utbetalinger omfatter lønn før skatt, tillegg, diett, faste og variable tillegg, overtid, helligdagstillegg, feriepenger og utgiftsgodtgjørelse i tillegg til en kompensasjon for overgang til ny pensjonsordning.