NA24.no

Foto: Johansen, Erik (SCANPIX)

Slik endres skatten din

Sist oppdatert:
Her er skatte- og avgiftsendringene som påvirker din lommebok.

Regjeringen gir skattelette til alle nordmenn med lav lønn. Se egen sak her: Skattebombe fra Stoltenberg.

Samtidig øker regjeringen matmomsen og skatt på fritidsbolig og boliger i utlandet. Pendlere får skattelette, mens folk med store sykdomsutgifter får skatteskjerping. Det er de viktigste skatte- og avgiftsendringene i Stoltenberg-regjeringens forslag til budsjett for 2012.

Sjekk den nye toppskatten og det nye minstefradraget i tabellen nederst i saken.

Skattegave til lavtlønte
Når regjeringen øker satsen i minstefradraget fra 36 til 38 prosent betyr det at personer med 200.000 kroner i inntekt, får noe over 1000 kroner mindre i skatt. Ifølge regjeringen er maksimal lettelse som følge av økt sats omlag 1.150 kroner i 2012.

Regjeringen ønsker at dette skal stimulere deltidsarbeidende til å øke sine stillingsandeler.

Økt sats i minstefradraget i lønnsinntekt vil ha skattemessig betydning for personer med lønnsinntekt under 217 080 kroner. Marginalskatten for mange deltidsarbeidende vil bli redusert. Det vil kunne stimulere til økte stillingsbrøker.

De nye øvre grensene i minstefradraget oppjusteres i tråd med forventet lønnsvekst til henholdsvis 78.150 kroner for lønnsinntekt og til 65.450 kroner for pensjonsinntekt.

Ingen skatteendring for middels og høye lønninger
For deg med middels eller høy lønn justeres andre satser oppover i tråd med generell lønnsøkning slik at den reelle progresjonen i lønnsbeskatningen opprettholdes. Sagt med andre ord: Du skal betale nøyaktig like mye skatt som før målt i prosent av lønnen din.

Her er den nye toppskatten
Regjeringens forslag endrer ikke toppskattesatsen, men innslagspunktet endres fra 471.200 til 490.000 kroner. Fra 2012 kan du altså tjene 490.000 kroner uten å få en ekstra kakseskatt på 9,0 prosent på toppen.

Samtidig oppjusteres innslagspunktet for toppskatt for innslagspunkt 2 fra 765.800 til 796.400 kroner. Økningene er cirka fire prosent og i tråd med skatteløftet til regjeringen om å ikke øke skatter og avgifter totalt.

I tillegg til å øke satsen for minstefradrag justeres maksbeløpet i tråd med forventet lønnsvekst.

Personfradrag justeres på samme måte
Personfradraget er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt. Det vil si at det gis i alle inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter). Enslige forsørgere og ektepar der den ene ektefellen har lav eller ingen arbeidsinntekt, skattlegges i klasse 2 og får dermed dobbelt personfradrag. Regjeringen foreslår at personfradragene oppjusteres med anslått lønnsvekst til 45.350 kroner i klasse 1 og 90.700 kroner i klasse 2.

Regjeringen øker altså personfradraget, maksimale minstefradrag i lønn og pensjon samt innslagspunktene i toppskatten i takt med forventet lønnsvekst (4 prosent).

Øker bunnfradraget for formueskatt
Regjeringen vil også gjøre endringer når det gjelder formueskatten.

I neste års statsbudsjett økes bunnfradraget for formueskatten med 50.000 kroner.

Det betyr at dersom du har en formue på 700.000 kroner, trenger du ikke å betale formueskatt. Det må nå først dersom formuen din er på 750.000 kroner eller mer. Ektepar får dobbelt bunnfradrag, dvs. 1,5 millioner kroner.

Øker boligskatten
Ligningsverdiene av fast eiendom i utlandet og fritidseiendom økes med 10 prosent.

- For slik eiendom er det fortsatt nødvendig å justere ligningsverdiene opp særskilt for å ta hensyn til verdiutviklingen, skriver regjeringen.

Andelen av skattyterne som betaler formuesskatt, vil holdes om lag uendret på 17 prosent, som er en nedgang fra 33 prosent i 2005.

Eigedomsskatteloven endres også slik at politikerne nå får mulighet til å skattlegge boliger i sin kommune - med unntak av næringsbygg. Det betyr at de kan skattlegge bolig- og fritidseiendom samtidig som det lokale næringslivet skjermes.

Web-TV:Presenterer statsbudsjettet
Les: - Regjeringen er tom for ideer
Les: Slik blir de nye bilavgiftene
Les: - Småbarnsfamiliene er taperne
Les: 700 millioner mer til politiet
Les: Nå blir NRK-lisensen dyrere

Avgifter
Regjeringen foreslår at merverdiavgiftssatsen på matvarer økes fra 14 til 15 prosent. Det foreslås også å avvikle matproduksjonsavgiftene. Dette kan redusere deler av prisøkningen som følge av økt merverdiavgift på matvarer.

Ifølge regjeringen vil endringene trolig ikke gi økte matvarepriser.

Endrer bilavgifter
Miljøprofilen i engangsavgiften på kjøretøy styrkes ytterligere, les mere i saken: Slik blir de nye bilavgiftene

Reduserer svinedyre gebyrer
Sektoravgifter og overprisede gebyrer reduseres samlet sett med om lag 730 millioner kroner.

Ved innførsel av varer må importørene betale et fast gebyr per tollkredittdeklarasjon. Gebyret er vesentlig høyere enn kostnadene ved å administrere ordningen. I 2012 foreslås denne overprisingen redusert med 100 millioner kroner.

Den foreslås også noen endringer av sektoravgifter under Finansdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Her er de andre skatte- og avgiftsendringene:
* Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3660 til 3750 kroner.

* Fradraget for reiser mellom hjem og arbeid økes for dem som har de lengste arbeidsreisene ved at grensen for overgang mellom satsene på 1,50 kroner og 0,70 kroner økes fra 35 000 til 50 000 km per år.

* For å unngå at gifte uførepensjonister mv. må betale skatt på minstepensjon økes den skattefrie nettoinntekten til 107 600 kroner i 2011 og 112 200 kroner i 2012.

* Oslo har i mange år hatt en særskilt lempelig praktisering av skattebegrensningsregelen for enslige forsørgere som mottar overgangsstønad. For å bringe ligningspraksis i overensstemmelse med gjeldende lovregel og sikre likebehandling mellom kommuner, avvikles denne praksisen gradvis fra 2012.

* Utleie av del av egen tomannsbolig likebehandles skattemessig med andre boliger. Det vil si at bare inntil halvparten av hele tomannsboligen vil kunne leies ut skattefritt.

* Innslagspunktene i arveavgiften opprettholdes nominelt i likhet med en del andre beløpsgrenser.

* Det gjennomføres enkelte endringer i skattereglene for Svalbard for å motvirke skatteomgåelser og sikre at reglene er godt tilpasset internasjonale rammebetingelser.

* Fra 1. januar 2012 blir system for handel med klimagasskvoter for luftfarten innført. Forslaget innebærer at også utenriks luftfart blir omfattet av CO2-priser. I den forbindelse legger Regjeringen opp til at CO2-prisen innenriks luftfart blir holdt uendret. CO2-avgiften på innenriks luftfart blir redusert tilsvarende den forventede kvoteprisen i 2012.

* Avgiftene på klimagassene HFK og PFK utvides og økes til nivå med CO2-avgiften på mineralolje (lett olje og diesel).

* Skattefritaket for AS Vinmonopolet oppheves samtidig som vinmonopolavgiften avvikles.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere