MESH (Nettavisen Økonomi): Aksjer er «a man's, man's world». Daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge sier til Nettavisen Økonomi at 360.000 nordmenn eier enkeltaksjer, og det er stort sett godt voksne folk. Mennene sitter på 79 prosent av aksjeverdiene for privatpersoner. Ifølge Skaug investerer kvinner i sparebanker, utbytteaksjer, mer forsiktige aksjer. Men kvinner har generelt en lavere interesse for aksjemarkedet.

- Hva tror du skal til for å øke denne interessen?

- Jeg tror vi må slutte å snakke om hvor skummelt alt er, at du kan tape alt. Kvinner er villige til å gjøre grep i egen økonomi. Vi må også la kvinner få litt høyde under taket, la de få det litt i deres tempo, svarer Skaug.

Kompetanse

- Det kan se ut som kvinner er mye mer opptatt av å ha kompetanse og kunnskap før de tar en beslutning enn menn. Det er litt sånn som når en kvinne søker på jobb: Hun ser hele listen og ser det var et par punkter hun ikke kunne krysse av på, og da søker hun ikke. En mann vil kanskje si at halvparten kan jeg, resten kan jeg lære meg.

- Hva slår deg mest når det gjelder forskjeller i sparemønsteret mellom kvinner og menn?

- Vi ser veldig ofte at kvinner velger sparing som har lavere risiko. I utgangspunktet velger de sparekonto, og de er redd for binding av sparepengene. Når de velger enkeltaksjer, velger de aksjer som Gyldendal, sparebanker, utbytteaksjer. Innenfor konsumaksjer velger de ikke fisk og sjømat, men Orkla og litt forsiktige aksjer. Vi ser at kvinner velger bort en del av energisektoren, som gjør at de går glipp av veldig mye av det mennene får med seg.

700 i kø!

Stiftelsen AksjeNorge arrangerte i midten av januar en kvinnekveld på MESH i Oslo sentrum, der hovedtemaene var pensjon og aksjer. Interessen for arrangementet var enorm, 160 påmeldte fikk plass, mens 700 (!) stod på venteliste.

- Dette arrangementet kom i gang fordi jeg har vært med på å arrangere mange aksjekvelder med over 3000 fremmøtte til sammen. Men vi ser det er en kvinneandel på kun 10-20 prosent som møter opp på denne typen arrangementer, og det må vi gjøre noe med. Når vi spør kvinner om hvorfor de ikke kommer, svarer de at det er sikkert litt vanskelig, det er ting jeg ikke skjønner og lignende, forteller Skaug.

Intrikat

- Er det lettere å spørre for jenter når det er bare jenter til stede?
- Yes! kommer det øyeblikkelig.

- Jeg har vært med på å arrangere mange markedsseminarer. Mange av kvinnene som møter opp på seminarer kun rettet mot kvinner, kommer ikke på et identisk markedsseminar uken tidligere. Hvorfor ikke? Jo, de svarer at du vet når menn kommer, stiller de vanskelige, intrikate spørsmål, og jeg føler meg litt liten. Derfor har vi tilpasset dette arrangement litt etter kvinner.

- Hva vet dere om kvinnene som møter opp?
- De har veldig høy utdannelse, 75 prosent av dem har 5, 6 eller 7 års utdanning. De er relativt unge og ikke minst er de genuint interesserte. 70 prosent arbeider i privat sektor. Vi har hatt ekstremt stor pågang, og jeg fikk litt sjokk over hvor raskt billettene gikk unna.

Ikke oversikt

Men kompetansenivået over det som omfattes som vanskelige temaer, er heller lavt. En liten spørreundersøkelse AksjeNorge sendte ut i forkant av konferansen, viste blant annet at 68 prosent av 92 svarende kvinner svarte de ikke hadde oversikt over egen pensjon. Ni av ti blant dem som verken sparer til pensjon, aksjer eller aksjefond, svarte at de kan for lite om temaene.

På spørsmålet «Hvor trygg kunnskapsmessig er du på følgende temaer: pensjon, aksjer, aksjefond, ansvarlige investeringer osv.», var gjennomsnittsscoren 1,5 på en skala, der 1 var «Lav», 2 «Middels» 3 «Bra». Med andre ord har respondentene generelt lav til middels kunnskap om disse temaene.

Smartere

Investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagen Fondene påpekte overfor Nettavisen at kvinner sparer smartere enn menn, de går ikke så ofte ut og inn av markedet og skal slå det.

- Kvinner går inn i markedet, og så blir de der og putter det i skuffen. Gutta kikker på det, koser seg med det, og forteller om det til gutta på trening, snakker om det i lunsjen. Det gjør ikke jentene, symboliserer Skaug om forskjellene.

- Men sparer kvinner smartere enn menn ved at de ikke prøver å slå markedet?
- Man skulle tro det, men jeg tror også at det å være passiv, ikke er så bra. Du bør ta et bevisst valg om hvorfor du sparer og faktisk gjøre en revurdering underveis. Å ikke gjøre noe med sparingen din, er heller ikke positivt. En mellomting mellom mann og kvinne hadde vært veldig bra,

Norgesmestere, men…

Pensjonsekspert Gro Handal i Nordea hadde for øvrig på arrangementet følgende observasjon og tankekors om kvinners forbruk og sparing:

- Vi jenter er norgesmestere i hverdagsøkonomi, men mange jeg kjenner bruker 50 kroner per dag på en kaffe latte, en avis ol. Det utgjør 1500 kroner i måneden, eller 360.000 kroner over 20 år, sa pensjonseksperten.

Skaug hadde denne innfallsvinkelen til salen om kjønnsforskjellene: Kvinner er gode til å konsumere og har et sterkt forhold til merkevarer:

- Veldig mange kvinner svarer at de ikke har noe forhold til aksjer. Menn ser at i oppgangstider bruker kvinner penger, og de ser at i nedgangstider bruker kvinner enda mer penger, sa Skaug til salens store latter.