Gå til sidens hovedinnhold

380.000 får lavere lånerente

Lånekassen kutter renten for alle med flytende rente.

Lånekassen kutter den flytende renta med 0,1 prosentpoeng for omlag 380.000 lånekunder.

Dette er klart etter at Finansdepartementet onsdag ble klar med sine beregninger. Den flytende renten kuttes fra 3,07 prosent til 2,97 prosent. Rentekuttet er altså på 0,1 prosentpoeng. Den nye renten gjelder fra 1. mars 2012 (se tabell under).

Til sammenligning er gjeldende fastrente over tre år 2,67 prosent, over fem år 2,97 prosent og over ti år 3,46 prosent.

Mer i takt med markedet
1. juli 2010 innførte Lånekassen en ny ordning som innebærer at studielånsrenten beregnes seks ganger i året, mot fire tidligere.

Endringen innebærer at renten i Lånekassen endrer seg raskere enn tidligere og kommer mer i takt med renten ellers i markedet.

- Våre kunder får fortsatt fire terminvarsler, men har nå mulighet til å binde renten seks ganger i løpet av året, opplyser fungerende informasjonsdirektør i Lånekassen Solbjørg Sørensen til NA24.

I tabellen under ser du Lånekassens nye gjeldende rentesatser:

Komplisert utregning
Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet med utgangspunkt i renteutviklingen på statskasseveksler. Den flytende renten er basert på observasjoner av kortsiktige statspapirer og den faste renten på langsiktige statspapirer på Oslo Børs.

Statskasseveksler har en løpetid på ett år og ved fastsettelse av den flytende renten brukes det statskasseveksler med gjenværende løpetid på mindre enn tre måneder. På den faste renten på tre, fem og ti år er det et vektet gjennomsnitt av renten på statsobligasjoner med lengre og kortere løpetid. Lengste løpetid er opp mot elleve år.

I observasjonsperioden bruker Finansdepartementet en daglig notering av markedskursen på statspapirer. Basert på de daglige noteringene regnes ut årlig effektiv rente. På denne renten legges det til et påslag på ett prosentpoeng for hele observasjonsperioden.

- Dette er renten Lånekassen får fra Finansdepartementet, og som vi omregner til nominell rente. Lånekassens årlige nominelle rente er basert på kvartalsvise innbetalinger, opplyser Sørensen til NA24.

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser