*Nettavisen* Økonomi.

40-åring smuglet 322.000 kroner

Foto: Tollvesenet (Tollvesenet)

Tapet fast pengene på kroppen.

11.07.13 13:57

Tollerne i Oslo fant hele 322.600 kroner tapet på en 40 år gammel mann fra Nigeria da de kontrollerte passasjerene på en buss fra Oslo med retning Stockholm, tirsdag kveld.

- Mannen skal ha nektet for å ha med seg mye penger da tollerne spurte, men kontrollen avdekket at han hadde tapet fast 40.650 euro på kroppen, skriver Tollvesenet i en e-post, til Nettavisen NA24.

Skulle kjøpe lastebil
Etter at tollerne hadde avdekket det store pengebeløpet skal mannen ha forklart at han skulle kjøpe lastebil i Norge, men at det ikke hadde blitt noe av kjøpet og at han derfor ville se etter et tilsvarende kjøretøy i Sverige.

Om den 40 år gamle mannen nå må betale en bot eller om pengebeløpet beslaglegges er uvisst, men saker der det foreligger mistanke om at den ikke-deklarerte valuta kan komme fra annen kriminell virksomhet, blir politianmeldt og hele beløpet blir beslaglagt.

Øvrige saker avgjøres administrativt med overtredelsesgebyr på 20 prosent av det ikke deklarerte beløpet.

Enkeltbeslag på 600.00 kroner i år
Nettavisen NA24 får opplyst at det største beløpet som er beslaglagt så langt i år er på i underkant av 600.000 kroner.

- De største beslagene vi noensinne har gjort er et beslag på omtrent 3,5 millioner kroner i Tollregion Øst-Norge i juli 2001, og et beløp på cirka 3,1 millioner kroner i Tollregion Oslo og Akershus i februar 2011, sier Kjetil Øpstad, fungerende underdirektør, til Nettavisen NA24.

Inntekt til staten
Overtredelsesgebyr ble innført med regelverksendring i mars 2011, og sammen med informasjonstiltak om deklarasjonsplikten melder Tollvesenet at innføring av overtredelsesgebyr kan ha hatt en preventiv effekt da avdekket mengde gikk noe ned i 2012.

Økt etterlevelse av regelverket belyses også gjennom økt deklarering av valuta, men fortsatt er det mange som ikke deklarerer store pengebeløp de bringer over grensene.

- Reaksjonene som møter tollerne når reisende får vite at de må betale et overtredelsesgebyr, er naturlig nok blandede. Enkelte har forståelse for regelverket, mens andre blir mer fortvilet, forteller Øpstad.

Ilagt overtredelsesgebyr av Tollvesenet går til inntekt for staten, mens saker der hele beløpet beslaglegges, og forholdet anmeldes til politiet, avgjøres av politi eller påtalemyndighet med bot eller gjennom domstolsbehandling.

Har avdekket mer smugling i år
Tollvesenet har de første seks månedene i år avdekket forsøk på smugling av over 20 millioner kroner, dette er om lag to millioner mer enn på samme tid i 2012.

- Avdekket mengde per juni 2013 er drøye 20 millioner kroner. Dette er en økning fra tilsvarende periode i 2012 hvor det ble avdekket snaut 18 millioner kroner, opplyser Øpstad.

Fjorårets totaltall var imidlertid lavere enn året før Tollvesenet avdekket cirka 46 millioner kroner i ikke deklarert beløp, sammenlignet med cirka 56 millioner kroner i 2011.

Det er naturlig at avdekket mengde varierer noe fra år til år. Nedgangen i 2012 fra 2011 skyldes blant annet at det var noe færre store beslag i 2012 enn tidligere, sier Øpstad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.