*Nettavisen* Økonomi.

500.000 kroner ikke nok

Foto: Kallestad, Gorm (Scanpix)

Fastrente på boliglån er uoppnåelig for mange. Sjekk bankenes skyhøye krav.

21.12.11 21:32

Mange eksperter har påpekt den lave fastrenteandelen blant norske boliglånskunder. Blant annet tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem som førte et personlig felttog for å øke nordmenns fastrenteandel.

NA24 har kikket nærmere på fastrentetilbudene på finansportalen.no. Vi ser at antall fastrentetilbud ligger langt under det bankene tilbyr på flytende rente.

Høyt egenkapitalkrav
Lavt antall tilbud er ikke det verste. Den store bøygen er egenkapitalkravene. Vår sjekk viser at selv 500.000 kroner i egenkapital for et boliglån på 2,5 millioner kroner ikke er nok. Bankene krever mer i egenkapital enn Finanstilsynets nye og strenge krav på minimum 15 prosent i egenkapital (for nevnte lån burde altså 450.000 kroner i egenkapital vært nok).

NA24 tok utgangspunkt i et boliglån på 1,5 millioner kroner der kunden har 25 prosent egenkapital (75% lånefinansiering). Vi fant 31 lånetilbud. Til sammenligning fant vi 167 tilbud for samme lån med flytende rente.

Kun ett tilbud i hele Norge
For et boliglån på 2,5 millioner kroner der kunden har 500.000 kroner i egenkapital (17 prosent egenkapital - lånefinansiering 83%), altså innenfor Finanstilsynets krav, er det kun én bank i Norge som gir et tilbud, Sparebank 1 SMN (se tabell over til venstre). For tilsvarende lån med flytende rente er det kun 21 banker som gir et tilbud. Alle de største bankene, inkludert DNB og Nordea, glimrer med sitt fravær.

Hvorfor er bankene så strenge - og er dette en årsak til det lave antall fastrentelån i Norge?

Assisterende fagdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Rolf Mæhle har svar.

- Det er to grunner til at bankene er mer restriktive når det gjelder å yte fastrentelån med høy belåningsgrad, sammenlignet med lån med flytende rente, sier Mæhle til NA24.

- Av hensyn til kunden selv
Den viktigste årsaken er ifølge Mæhle en forsiktighetsvurdering av hensyn til kundens eget beste.

- Dersom kunden må ut av en fastrenteavtale før rentebindingstiden er omme, og renten på gjenværende løpetid er lavere enn kundens fastrente, vil kunden måtte betale en overkurs. Jo større lån, og lengre gjenværende løpetid, jo større kan denne overkursen bli. Dette representerer en risiko som begrunner den lavere lånegraden. Vi mener en slik forsiktighetsvurdering er til det beste for kundene, sier Mæhle.

Må ha 25 prosent egenkapital på mange lån
Den andre hovedårsaken ligger i bankenes bundling av sikre boliglån i kredittforetak.

- Noen banker legger sine fastrentelån inn i eget boligkredittforetak. I disse foretakene er maksimal belåningsgrad i henhold til regelverket 75 prosent, men flere operer med en lavere maksgrense. For eksempel Terra Boligkreditt som har en grense på 60 prosent, forklarer Mæhle.

Anbefaler ikke fastrente på hele lånet
Han har et klart råd til kunder som ønsker fastrente.

- Det vil for de færreste være smart å binde renten på hele lånet, en kombinasjon av fast og flytende er som regel det beste. Da får kunden både en forutsigbarhet, men også en fleksibilitet. Med en slik kombinasjon vil også de fleste bankene strekke seg opp mot Finanstilsynets grense på 85 prosent lånefinansiering, altså høyere enn om kunden bare hadde valgt fastrente, sier Mæhle.

Fastrente på deler av lånet
Privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger mener forklaringen er naturlig.

- Det er ikke noen grunn til å ha høy belåningsgrad på fastrentelån. Generelt bør man bare binde opp til den gunstigste renten i banken. Hvis du binder høyere, risikerer du å bli låst inne med en høyere rente enn nødvendig. For eksempel hvis boligprisene stiger, eller du kan nedbetale lånet ekstra. Toppfinansieringen bør derfor skje med flytende rente, sier Pedersen.

DNB deler Pedersens oppfatning.

- Kunder som ønsker kan enkelt binde det meste av lånet selv om de totalt låner utover 75 prosent sikkerhet. Vi gir bare fastrentelån innenfor DNB Boligkreditt, det vil si lån innenfor 75 prosent sikkerhet. Grunnen er fundingfordelen dette gir, og dermed også prisen til kunden. Som nevnt, de som ønsker det kan gjerne binde renta innenfor 75 prosent og ha resten flytende, men altså ikke binde opp til 85 prosent slik NA24s eksempel legger opp til, sier informasjonsdirektør Thomas Midteide.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag