*Nettavisen* Økonomi.

545.629 nordmenn støttes av staten

Foto: Helle Frost

Nytt hopp i ledigheten.

22.03.13 14:03

I løpet av mars har det blitt 1.200 flere helt arbeidsledige, viser sesongjusterte tall fra NAV. Arbeidsledigheten er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Det er nå 69.969 helt ledige i Norge, mens 165.773 personer mottar arbeidsavklaringspenger.

Sykefraværet er på 5,6 prosent, mens 309.887 personer er på uførepensjon.

Samlet utgjør dette 545.629 personer som enten får uførepensjon, ledighetstryg eller arbeidsavklaringspenger.

- Ledigheten øker nå i nesten alle yrkesgrupper. Noe av økningen i antall helt ledige henger sammen med at det er 400 færre som deltar i arbeidsmarkedstiltak denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Ved utgangen av mars er 70 000 personer registrert som helt ledige hos NAV og 19 000 på tiltak. Dette er 2 300 flere enn i mars i fjor, og tilsvarer en økning på 3 prosent.

Høyest ledighet innen bygg og anlegg

Fra februar til mars har antall helt ledige gått opp i de fleste yrkesgruppene. Størst økning finner vi innen serviceyrker og annet arbeid, fulgt av bygge- og anleggsarbeid og industriarbeid. For bygge- og anleggsarbeidere har ledigheten økt de siste seks månedene, og det er nå 11 prosent flere ledige enn i mars i fjor.

Arbeidsledigheten er høyest innen bygg og anlegg, med 5,3 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av reiseliv og transport med 4,3 prosent. Ledigheten er lavest innen undervisning, med 0,7 prosent, og for meklere og konsulenter samt akademiske yrker, med 1,0 prosent.

Fortsatt lavest ledighet på Vestlandet

I løpet av mars økte ledigheten i de fleste fylkene. Størst oppgang finner vi i Sogn og Fjordane, Buskerud og Møre og Romsdal. Fem fylker hadde nedgang i ledigheten fra februar til mars. Nedgangen var størst i Telemark og Akershus.

Rogaland har lavest ledighet, med 1,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal, alle tre med 2,1 prosent. Ledigheten er høyest i Østfold med 3,6 prosent og i Oslo, Aust-Agder og Finnmark med 3,4 prosent.

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak

Justert for sesongvariasjoner Det er store sesongvariasjoner på arbeidsmarkedet. Derfor sesongjusterer vi tallene. Les mer om sesongjustering her. har summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak gått opp med 800 fra februar til mars. Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak er nå 88 800, og utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med mars i fjor er dette 600 flere, noe som tilsvarer en økning på én prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag