Statistisk sentralbyrå (SSB) la torsdag morgen frem de seneste sesongjusterte tallene for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). SSB-tallene viser at i oktober 2018 var det 114 000 arbeidsløse i Norge, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 4,0 prosent av arbeidsstyrken, og ledighetsprosenten er stabil fra juli.

I oktober var det totalt 2 714 000 sysselsatte personer i Norge, som utgjør 67,8 prosent av befolkningen.

SSB skriver i meldingen at det ifølge AKU ble sysselsatt 13 000 flere personer sammenliknet med juni. Sysselsettingsprosenten ligger nå på 67,8 prosent, og det er en økning på 0,2 prosent fra i sommer. I løpet av det seneste året har antallet sysselsatte økt med 55 000 personer.

I september 2018 var det registrert 113 000 arbeidsledige, som tilsvarte en ledighet på 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

AKU-tallene ser på hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige. Sysselsatte defineres her som personer i alderen 15-74 år som har utført inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i løpet av en uke. Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet i løpet av uken.