*Nettavisen* Økonomi.

70 milliarder kroner i investeringer

Foto: Paul Weaver (Paul Weaver - Nettavisen)

Her kommer neste storsatsing på norsk sokkel.

14.05.12 14:59

En rekke oljeselskaper på norsk sokkel jobber for å realisere flere nye feltutbygginger og ny infrastruktur i Norskehavet. A/S Norske Shell skal investere rundt 70 milliarder kroner som operatør dersom alle prosjektene blir endelig besluttet. I denne summen inngår utbygging av Linnorm-feltet, utvidelse av gassbehandlingsanlegget på Nyhamna der også gassen fra Ormen Lange ilandføres, ombygging og levetidsforlengelse av Draugen-feltet, et stort og omfattende kompresjonsprosjekt for Orme Lange-feltet og nye produksjonsbrønner og infrastruktur på Draugen og Ormen Lange.

-Totalt skal Shell på vegne av partnere gjøre investeringer på opp mot 70 milliarder kroner i Midt – Norge de kommende årene. Dette inkluderer utvidelser på Nyhamna, kompresjonsprosjektet på Ormen Lange, utbygging av Linnorm og oppgraderinger på Draugen. I tillegg kommer investeringer vi gjør som partner i andre felt og infrastruktur på norsk sokkel. Dette vil komme i løpet av de neste tre til fem årene, sier Per-Olaf Hustad, oppstrømsdirektør i A/S Norske Shell til Offshore.no.

Marginalt
Hustad påpeker imidlertid at alle investeringsbeslutningene ikke er tatt ennå. Investeringsbeslutning på Linnorm skal fattes tidlig 2013. Det er et krevende felt og må bygges ut samlet for å kunne forsvare investeringer i infrastruktur:

– Linnorm er et krevende felt, så det er ikke gitt at det blir en realitet, men det er det vi og partnerne jobber mot, sier han.

Jobb i ti år. Eller lenger
Ifølge Hustad vil dette holde deler av Shell-apparatet beskjeftiget i lang tid:

– Vi har en spennende prosjektportefølje. Denne alene vil holde oss beskjeftiget de neste ti årene eller lenger. Driftsoperasjonene vil pågå i flere tiår deretter.

Men, dette er ikke minst godt nytt for leverandører i Midt-Norge, for Shell ønsker å dra med seg både lokale krefter samt større leverandører som har etablert seg her:

– Vi har vært til stede i Midt-Norge lenge, og har lært mye. Vi ser at det er viktig å benytte lokale leverandører. Når vi nå flytter mer av aktiviteten nordover, ønsker vi å bidra til at de mindre, lokale leverandørene blir satt i stand til å møte våre krav. Vi setter krav til våre hovedleverandører om at de i sin tur tar dette videre med sine underleverandører, sier Hustad.

– Draugen fortsatt viktig
Ifølge Hustad er det også mye fokus på økt utvinning i Shell. Nye utbygginger i Norskehavet kan gi forlenget levetid for det modne feltet Draugen.

-Draugen er fortsatt viktig, og det vi lærte under utbygging av feltet på 90-tallet, med kontakt med lokalbefolkning og lokale bedrifter, har vært nyttig for oss. Etter de opprinnelige planene skulle Draugen ha vært nedstengt til neste år, men nå jobber vi med nye prosjekter som skal gi betydelig levetidsforlengelse og ekstra produksjon. Vi regner med å oppnå over 70 prosent utvinningsgrad, noe som nok er opp mot verdensrekord for et oljefelt. Linnorm skal knyttes opp mot Draugen i en subsea tie-back. Draugen er bygget for olje, men Linnorm for det meste inneholder gass. Plattformen må derfor bygges om slik at den også kan ta imot gass, sier han.

Det er fortsatt mye letepotensial på norsk sokkel
Shell er et stort internasjonalt selskap, og ønsker å være med å gjøre nye store funn på norsk sokkel der vi kan bidra med teknologi og kompetanse både i utbyggings- og driftsfasen. Vi er opptatt av å optimalisere våre eksisterende felt og infrastruktur, og vi fokuserer også på videre utforskning av disse områdene, sier Hustad.

– Vi er interessert i Barentshavet og har gjennomført en vurdering av nordområdene for å identifisere muligheter som vi jobber videre med. Vi er også interessert i å delta i utforskningen utenfor Lofoten og Vesterålen når myndighetene velger å åpne disse områdene. Det er viktig å ha en viss kontinuitet i prosjektporteføljen, slik at vi beholder kvalifisert arbeidskraft. Nå skulle vi gjerne sett at vi hadde flere folk lokalt, men vi kan nå dra veksler på Shell internasjonalt for å tilgang på den kompetansen vi trenger. I store prosjekter kan vi bruke vår kapasitet og erfaring fra større og teknisk krevende prosjekter, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.