800 skattesnytere slipper unna straff

Foto: Falch, Knut (SCANPIX)

Og futen håper at det vil bli enda flere.

04.07.12 10:33

- Det handler om å bringe mer penger til statskassa, sier tidligere finansminister Per Kristian Foss.

Han sitter i et panel bestående av byråkrater og eksperter på internasjonal skatterett og jurisdiksjon i lokalene til Christian Ringnes´småflaskemuseum i Oslo.

De diskuterer hvordan skatteflukt påvirker den norske velferdsstaten. En av de mest effektive våpnene mot skatteflukt, er å inngå avtaler om innsynsrett og utveksling av informasjon med landene som ofte kalles skatteparadiser.

Amnesti for én milliard
De siste fem årene har nærmere 800 nordmenn meldt fra om at de har penger skjult i utlandet og bedt om å få gjøre opp for seg. Mange har holdt pengene skjult i lang tid.

- Skattesaker er foreldet når det har gått ti år. Derfor kan vi kun etterligne for de siste ti årene, sier underdirektør i Skattedirektoratet Henry Larsen.

Til sammen ble det gitt amnesti for cirka én milliard kroner i fjor, ifølge skattedirektoratet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Erik Pettersen

Dette omfatter saker fra både 2010 og 2011 der vedtaket er fattet i 2011. I mange av sakene har pengene vært skjult i minst ti år, slik at det skattepliktige beløpet samlet sett vil være rundt 10 milliarder kroner.

Slipper tilleggsskatt
Det er likevel mye å spare på å melde fra om verdier i de nye samarbeidslandene i kampen mot skatteunndragelse. Ved å melde fra frivillig, slipper nemlig skattesynderne å betale en tilleggsskatt på opptil 60 prosent dersom de blir oppdaget.

Det er ifølge Finansdepartementet en vinn-vinn-situasjon når de nordiske landene gjør samarbeidsavtaler med de tidligere frihavnene for svarte penger.

- Skatteparadisene har mye å tjene på å inngå avtaler med resten av verden om innsyn. Først og fremst slipper de stempelet som røverstater, og de blir sluppet inn i varmen. Men dette gjelder ikke bare de typiske skatteparadisene. Selv om mange selskaper er registrert i disse landene, er svært ofte pengene plassert i Sveits. Her må vi finne en løsning, sier avdelingsdirektør Per Olav Gjesti fra Finansdepartementet til NA24.

Han mener det er umulig å anslå hvor store verdier nordmenn har gjemt unna i utlandet

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Wikimedia

Ministre i Afrika
Siden 2006 har Nordisk Ministerråd arbeidet med å etablere et felles nordisk prosjekt for den tekniske gjennomføringen av forhandlingene med disse statene. Slike innsynsavtaler gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene, og dermed er oppdagelsesrisikoen langt større enn tidligere. Norske skattemyndigheter har inngått informasjonsutvekslingsavtaler med et stort antall skatteparadiser, og 22 av disse er allerede trådt i kraft.

Korrupsjon og skatteflukt er ikke bare et stort problem for den vestlige verden.

- I Norge betaler de aller fleste sin skatt. Det er særlig utviklingslandene som er skadelidende ved skatteflukt. Her har de svært begrenset infrastruktur for skattebetaling. Bare se hvor mange ministre i Afrika som har konti i Sveits. Her forsvinner mye penger som kunne kommet fellesskapet til gode, sier Per Kristian Foss.

Skatteopplæring
I den forbindelse samarbeider norske myndigheter tett med tre afrikanske land som mottar støtte gjennom bistandsbudsjettet. Norske skattemyndigheter driver aktiv opplæring i disse landene for å hjelpe dem til i retning av et fungerende skattesystem.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Erik Pettersen

- Slikt arbeid er viktig, men det kommer til å ta veldig lang tid før det kommer befolkningen til gode. Vi må også få på plass et lovverk og de nødvendige avtalene med alle problemlandene. For eksempel så har Sveits gjort egne avtaler med Tyskland og Storbritannia om beskatning av verdier som har vært skjult der. Myndighetene i Oecd-landene må stå samlet i kampen, sier utviklingspolitisk rådgiver i Kirkens Nødhjelp, Kjetil Abildsnes, som var til stede ved paneldebatten

Internprising i multinasjonale konserner er også et stort problem, ifølge Abildsnes. Mange selskaper som har hoveddelen av sine inntekter i land med høye skatter, flytter disse inntektene ved kunstig internfakturering for å kunne forsvare beskatning i land med lite skatt.

- Vi må tette skattesmutthullene og følge den ulovlige kapitalen, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.