A-pressen tjente 859 millioner

Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Salget av TV2 fortsetter å løfte konsernet

09.05.12 10:21

A-pressen har levert et sterkt 1. kvartal med et brutto driftsresultat på 78 millioner kroner og en EBITDA-margin på 9,2 prosent. Alle forretningsområdene har fremgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

A-pressens 50 prosent eierandel i TV 2 ble solgt 1. februar 2012. Salget ga en gevinst på 836 millioner kroner. A-pressens resultat etter skatt er i 1. kvartal 859 millioner kroner.

FØLG NA24 PROPAGANDA PÅ FACEBOOK HER

- Vi har god kontroll på kostnadene
- Vi er godt fornøyd med resultatet i 1. kvartal, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i en kommentar.

- Vi har inntektsvekst og god kontroll på kostnadene. Gevinsten fra salget av TV 2 har styrket egenkapitalen og gjør oss bedre rustet til videre utvikling og satsing på lokalmediene, sier Eriksen i meldingen.

EBITDA i 1. kvartal 2011 var 110 millioner kroner, inkludert EBITDA fra TV 2 med 53 millioner kroner. Fjorårstallene er omarbeidet for sammenligningsformål og inkluderer ikke TV 2.

April svak annonsemåned
Konsernets inntekter øker med 5,4 prosent i 1. kvartal. Annonseinntektene for konsernet samlet øker med 3,7 prosent, mens lokalavisene har en underliggende vekst i annonseinntektene på 5,4 prosent. De samlede nettannonseinntektene for konsernet utgjør 45 millioner kroner i 1. kvartal, en vekst på 15,4 prosent fra tilsvarende periode i fjor. I tillegg til et godt salgsarbeid, har påskens plassering i starten av april medvirket til veksten i lokalavisenes annonseinntekter i mars. April blir derfor en svakere annonsemåned. Trykkeinntektene, spesielt i Russland, har også sterk vekst.

Konsernets driftskostnader øker med 3,1 prosent i kvartalet. Økningen er i hovedsak knyttet til økt produksjon i de russiske trykkeriene. For øvrig kompenseres lønns- og prisvekst i stor grad av effektivisering.

Kvartalsresultatet er belastet med 17 millioner kroner knyttet til oppkjøpet av Edda Media og planlegging av integrasjonen.

Tjente 11 millioner mer
Lokale Medier har en EBITDA på 35 millioner kroner i 1. kvartal, 11 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes god vekst i opplags- og annonseinntektene, samt god kontroll på kostnadene. Opplagsnedgangen for lokalavisene er på samme nivå som i 4. kvartal 2011. Det er sterk vekst i antall digitale abonnenter, dog fra et lavt nivå. Ved utgangen av kvartalet var det totalt 8 000 digitale abonnenter. Opplagsinntektene har en vekst på 3,4 prosent.

Trykkerivirksomhetene i både Norge og Russland har en god utvikling. Trykk Norge har en EBITDA på 28 millioner kroner, 3 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Fremgangen er blant annet knyttet til høy sivilproduksjon i mars og effekten av trykkekontrakten med Dagbladet. Trykk Russland har en EBITDA på 26 millioner kroner,

5 millioner kroner bedre enn i fjor. Veksten skyldes i stor grad godt markedsarbeid og økt produksjon knyttet til valget. EBITDA-marginene er på hhv. 21 og 24 prosent.

A-pressen har en solid finansiell posisjon. Egenkapitalandelen er på 39,3 prosent per 31.3.2012. Som følge av salget av aksjene i TV 2 nedbetalte A-pressen i februar all gjeld.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag