*Nettavisen* Økonomi.

A-pressen tjente 859 millioner

Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Salget av TV2 fortsetter å løfte konsernet

09.05.12 10:21

A-pressen har levert et sterkt 1. kvartal med et brutto driftsresultat på 78 millioner kroner og en EBITDA-margin på 9,2 prosent. Alle forretningsområdene har fremgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

A-pressens 50 prosent eierandel i TV 2 ble solgt 1. februar 2012. Salget ga en gevinst på 836 millioner kroner. A-pressens resultat etter skatt er i 1. kvartal 859 millioner kroner.

FØLG NA24 PROPAGANDA PÅ FACEBOOK HER

- Vi har god kontroll på kostnadene
- Vi er godt fornøyd med resultatet i 1. kvartal, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i en kommentar.

- Vi har inntektsvekst og god kontroll på kostnadene. Gevinsten fra salget av TV 2 har styrket egenkapitalen og gjør oss bedre rustet til videre utvikling og satsing på lokalmediene, sier Eriksen i meldingen.

EBITDA i 1. kvartal 2011 var 110 millioner kroner, inkludert EBITDA fra TV 2 med 53 millioner kroner. Fjorårstallene er omarbeidet for sammenligningsformål og inkluderer ikke TV 2.

April svak annonsemåned
Konsernets inntekter øker med 5,4 prosent i 1. kvartal. Annonseinntektene for konsernet samlet øker med 3,7 prosent, mens lokalavisene har en underliggende vekst i annonseinntektene på 5,4 prosent. De samlede nettannonseinntektene for konsernet utgjør 45 millioner kroner i 1. kvartal, en vekst på 15,4 prosent fra tilsvarende periode i fjor. I tillegg til et godt salgsarbeid, har påskens plassering i starten av april medvirket til veksten i lokalavisenes annonseinntekter i mars. April blir derfor en svakere annonsemåned. Trykkeinntektene, spesielt i Russland, har også sterk vekst.

Konsernets driftskostnader øker med 3,1 prosent i kvartalet. Økningen er i hovedsak knyttet til økt produksjon i de russiske trykkeriene. For øvrig kompenseres lønns- og prisvekst i stor grad av effektivisering.

Kvartalsresultatet er belastet med 17 millioner kroner knyttet til oppkjøpet av Edda Media og planlegging av integrasjonen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Tjente 11 millioner mer
Lokale Medier har en EBITDA på 35 millioner kroner i 1. kvartal, 11 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes god vekst i opplags- og annonseinntektene, samt god kontroll på kostnadene. Opplagsnedgangen for lokalavisene er på samme nivå som i 4. kvartal 2011. Det er sterk vekst i antall digitale abonnenter, dog fra et lavt nivå. Ved utgangen av kvartalet var det totalt 8 000 digitale abonnenter. Opplagsinntektene har en vekst på 3,4 prosent.

Trykkerivirksomhetene i både Norge og Russland har en god utvikling. Trykk Norge har en EBITDA på 28 millioner kroner, 3 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Fremgangen er blant annet knyttet til høy sivilproduksjon i mars og effekten av trykkekontrakten med Dagbladet. Trykk Russland har en EBITDA på 26 millioner kroner,

5 millioner kroner bedre enn i fjor. Veksten skyldes i stor grad godt markedsarbeid og økt produksjon knyttet til valget. EBITDA-marginene er på hhv. 21 og 24 prosent.

A-pressen har en solid finansiell posisjon. Egenkapitalandelen er på 39,3 prosent per 31.3.2012. Som følge av salget av aksjene i TV 2 nedbetalte A-pressen i februar all gjeld.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag