Nettavisen Økonomi har i flere artikler vist hvordan de nye skattereglene for frynsegoder på jobb skaper frustrasjon blant kinoansatte, bartendere og sykehusansatte.

Etter nyttår innførte regjeringen endringer som gjør at ansatte som får personalrabatt på over 50 prosent kan få betydelig skatt på fordelen. Arbeidsgivere får ansvaret for å innrapportere bonuspoeng og tips.

Det nye skatteregimet har vekket sterke reaksjoner blant ansatte, arbeidsgivere og politikere.

- Jeg vil ta opp saken med regjeringen, si at dette er uklokt i sum og at jeg tror det er en dårlig signaleffekt fra en borgerlig regjering. Vi må få ned byråkratiet, frustrasjonen og hverdagsutfordringer, og vi bør snu i tide, sier finanspolitisk talsperson i Venstre, Abid Raja, til Dagens Næringsliv.

Les også:
- Tipskrise blant bartendere: Asle vurderer å slutte etter 20 år i bransjen

- Nesten 9.000 sykehusansatte fratas frynsegoder etter skatteendring

Har bedt Siv Jensen gjennomgå endringene

Raja får støtte fra Høyres Henrik Asheim i at de nye reglene fører til mye frustrasjon og byråkrati blant ansatte og bedrifter, uten å dra inn betydelige summer i form av skattekroner.

- Vi har fra Høyre, Frp og Venstre sin side tatt dette opp med Finansdepartementet og bedt dem gjennomgå disse endringene på nytt. Det er svært positivt at Siv Jensen signaliserer at hun er i gang med det, sier finanskomiteens leder Henrik Asheim til DN.

Tidligere denne måneden har Nettavisen Økonomi skrevet at cirka 2.000 kinoansatte blir fratatt frikortet som følge av regelendringen. 9.000 ansatte på Akershus universitetssykehus mister gratis undersøkelser og behandling. Nettavisen Økonomi har også snakket med bartenderen Asle Hellman, som vurderer å slutte etter 20 år i bransjen fordi inntekten hans faller med 20-25 prosent som følge av innskjerpingene.

Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Rederiforbundet og NHO har også kritisert skatteendringene.

- Det er feil at vanlige folk, som har minst fra før, får stadig flere innstramminger. Det er et dårlig forslag som regjeringen burde ha stanset før jul, og vi gir dem en ny mulighet nå til uken, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK, og varsler at han vil fremme forslag om at endringene blir reversert.

Les også: Lovendring fratar alle kinoansatte frikortet: - Ekstremt uheldig

Jensen vil ikke avskaffe endringene

Finansminister Siv Jensen avviser at regjeringen åpner for å reversere skatteendringene, men åpner for å justere dem.

- De endringene som ble innført ved nyttår har vært på høring og er vedtatt av et stort flertall på Stortinget. I høringen ba vi spesielt om opplysninger om hvilke typer rabattordninger som fantes, men fikk få innspill. Vi har også hatt møter for å få oversikt over hvordan dette ville slå ut. Hvis det likevel er slik at dette har hatt utilsiktede konsekvenser, skal vi se på om vi bør gjøre noen justeringer for å rette på det, sier finansministeren til DN.

Les også:

Utbyttefest: Lundin mer enn dobler utbetalingen til eierne

Kjempefiasko: Røkke og Fredriksen har tapt over 1 milliard på Solstad Offshore

Tipskrise blant bartendere: Asle vurderer å slutte etter 20 år i bransjen