*Nettavisen* Økonomi.

Acta Kapital blir avskiltet

Foto: TERJE BORUD (Finanshuset Acta)

Etter massiv kritikk leverer Acta Kapitalforvaltning AS tilbake konsesjonen.

28.12.11 15:25

En massiv nedtur har fått sin avslutning. Selskapet har møtt en strøm av krav fra kunder i både Norge og Sverige om betydelig beløp. Når disse sakene er avgjort, blir Acta Kapitalforvaltning nedlagt.

Milliardutbytte
På de to toppårene 2006 og 2007 hadde Acta Kapitalforvaltning overskudd på totalt 1,4 milliarder kroner, og eierne tok ut 950 millioner kroner i utbytte.

Her ser du regnskapstallene.

Så begynte nedturen etter at selskapets salg av såkalte «strukturerte spareprodukter» kom i søkelyset. Kritikerne mente at Acta Kapitalforvaltning solgte produkter der kundene var dømt til å tape, og forbrukerombud Bjørn Erik Thom leverte krass kritikk for «villedende markedsføring».

Se brevet her.

Avskiltet
Nå kaster Acta Kapitalforvaltning kortene, og leverer tilbake konsesjonen.

Dermed har ikke dette Acta-selskapet lenger lov til å motta og formidle ordrer i finansielle instrumenter.

Finanstilsynets vedtak berører ikke Acta Asset Management AS og Acta Markets AS.

Har du tapt penger på råd fra Acta Kapitalforvaltning tips oss her.

- Ingen dramatikk
- Saken er den at vi har søkt om å få levere tilbake konsesjonen. Vi ga beskjed i august om at vi ønsket å avvikle den konsesjonspliktige virksomheten i ett av våre datterselskaper, Acta Kapitalforvaltning, sier konsernsjef i Finanshuset Acta, Geir Inge Solberg, til NA24.

- Jeg vil understreke at det absolutt ikke er noen dramatikk i dette. All vår virksomhet i Norge går gjennom Acta Asset Management. Det er rene effektivitetshensyn. Vi vil spare kostnader. Det er eneste grunnen. Vi trenger ikke lenger Acta Kapitalforvaltning, sier Solberg.

Til Finansavisen sier Acta-sjefen at selskapet risikerer å tape 140 millioner kroner i Sverige og 15-20 millioner kroner i Norge dersom alle klagerne vinner frem, noe han regner som usannsynlig.

Klager fra kunder
Finanstilsynet opplyser at de kjenner til klager fra tidligere kunder i Norge og Sverige som ikke er endelig avgjort.

Klagestrømmen mot Acta Kapitalforvaltning AS har skapt trøbbel både i Norge og Sverige.

- Krav fra Acta-kunder er til behandling både internt i foretaket, i Finansklagenemnda, i Allmänna Reklamationsnämnden i Sverige, og i rettsapparatet, skriver Finanstilsynet.

Betydelige krav
- Finanstilsynet har ikke tatt stilling til de privatrettslige kravene, men de omtvistede beløp er betydelige. Acta Kapitalforvaltning AS har opplyst at foretaket er innstilt på å opprettholde en forsvarlig klagebehandling så lenge klager er under behandling i tvisteinstanser.

Foretaket har opplyst at konsernet har som mål å avvikle Acta Kapitalforvaltning AS som foretak. En avvikling vil i følge foretaket ikke skje før krav fra kunder er redusert til et minimum og de rettslige prosesser er avsluttet, forutsatt at ikke styrets handleplikter etter aksjeloven inntrer på et tidligere tidspunkt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.