OSLO (Nettavisen): Advokat Torkjell Solbø i advokatfirmaet Codex har sendt et prosessvarsel til Fredensborg AS og krever at eiendomsselskapet lar Frode Halse og David Veøy få kjøpe leiligheter de bodde i da bygårdene deres i Sinsenveien 74 og Holsts gate 4 i Oslo ble seksjonert i 2013-2014.

Vinner de fram, vil de kunne kjøpe leiligheten de leide med 20 prosent rabatt målt mot det som var markedspris den gangen, skriver Dagens Næringsliv.

- Pilotsaker

- Dette er to pilotsaker som gjelder manglende kjøpstilbud til rabattert pris etter eierseksjonsloven. Det kan dreie seg om så mange som 1000 leieboere som kan fremme tilsvarende krav, sier advokat Torkjell Solbø og kommunikasjonsdirektør Jo Martin Fridstrøm i advokatfirmaet Codex til Nettavisen.

De to understreker at de som hadde slik kjøpsrett og kan fremme krav kun er leieboere som hadde bodd i leilighetene i minst to år forut for seksjonering. De skulle ha fått et kjøpstilbud til 80 prosent av markedspris da leilighetene ble seksjonert.

Kan åpne for massesøksmål

De to prøvesakene kan åpne opp for et massesøksmål fra leiebeboere som mener seg snytt for muligheter til å kjøpe egen bolig etter Oslo kommunes omstridte salg av 1700 sykehusboliger til Fredensborg Boligutleie i 2001, en bolighandel som Fredensborg og Ivar Tollefsen måtte kjempe for hele veien til Høyesterett.

Nå står striden om leieboere fikk det tilbudet de etter loven skulle ha. Halse og Veøy avviser at de har fått noe tilbud om å kjøpe egen leilighet til 20 prosent rabatt, opplyser deres advokat.

Fredensborg AS har nå 14 dager på seg til å svare på prosessvarselet.

- Én av 1136 leietagere falt ut av listene

Nettavisen har bedt Fredensborg AS ved konsernjurist Anders Tveter svare på om kjøpstilbudene de hevder er sendt kan dokumenteres og hvordan selskapet vil forholde seg til prosessvarselet fra advokat Solbø.

Slik svarer Tveter:

- Ved seksjonering av leiegårder har vi sendt meldinger til Oslo kommune med navnelister slik at leietagerne kan varsles om sine kjøpsrettigheter. I tillegg har vi sendt kjøpstilbud direkte til hver leietager – med ett unntak. Én av 1136 leietagere falt ut av listene. Dette er en beklagelig feil som vi jobber med å rette opp i. Vi er i dialog med advokatfirmaet Codex, og det blir feil å føre denne gjennom media.

I et tilsvar til Dagens Næringsliv onsdag skriver Fredensborg-eier og daglig leder Ivar Tollefsen at DNs sak om seksjonering er én fjær som har blitt til 1136 høns.

Ivar Tollefsens eiendomsimperium har vært i søkelyset gjennom flere artikler og reportasjer i Dagens Næringsliv (DN) i de siste ukene. DN har blant annet avdekket at flere leiegårder Tollefsen har overtatt ikke er meldt til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby) slik at kommunen kan vurdere forkjøpsrett.

«Det dreier seg om forglemmelser, som vi er lei oss for. Dette har vi redegjort for overfor Eby», skriver Tollefsen i sitt tilsvar til DN. Tollefsen mener det er Fredensborg AS som løper den største forretningsmessige risikoen ved ikke å melde overtakelse fordi kommunen da senere kan fremme krav om å få kjøpe leiegården til den opprinnelige verdien.

- Benekter å ha mottatt kjøpstilbud

- Den ene leietakeren Tollefsen her omtaler er blant dem vi har sendt prosessvarsel på vegne av, opplyser advokat Torkjell Solbø til Nettavisen.

- Hva gjelder de øvrige som har kontaktet oss og bedt om vår bistand, så benekter de å ha mottatt kjøpstilbud. Gårdeier, som alle er Fredensborg- eide selskap, pliktet å sende kjøpstilbud med 20 prosent rabatt av markedspris etter seksjonering, sier Solbø i et e-postsvar til Nettavisen.

Ifølge Solbø vil Fredensborg også ha bevisbyrden for at slikt tilbud er sendt:

- Det påhviler gårdeier å dokumentere at tilbud er sendt. Tvilsrisikoen vil gå i disfavør av Fredensborgs selskap, som hadde oppfordring til å sikre bevis for sin plikthandling. Det er ikke mulig for leietaker å bevise at han eller hun ikke har mottatt et kjøpstilbud. På sin side kan derimot gårdeier med enkelhet dokumentere å ha sendt tilbud, dersom dette er sendt. Kan ikke Fredensborg dokumentere at tilbud er sendt, skal det ansees at disse leietakerne ikke har mottatt kjøpstilbud, hevder Solbø.

Onsdag skriver DN at bankene DNB, Nordea og Danske Bank nå stiller spørsmål om milliardlånene til Ivar Tollefsen.

Les også: Utelukker ikke gruppesøksmål mot Fredensborg AS