En nordsjødykker, som tidligere brukte Per Danielsen som advokat, har delvis vunnet i Hålogaland lagmannsrett.

Saken gjaldt to oppdrag, der Danielsen vant tvisten om det ene oppdraget, og tapte tvisten om det andre.

Advokat Per Danielsen må nå betale tilbake 221.804 av eget salær, som han hadde belastet innestående på klientkonto uten klientens samtykke. I tillegg er advokat Danielsen dømt til å betale den tidligere klienten sine saksomkostninger for både tingrett og lagmannsrett med 675.338 kroner.

Danielsen avviser forøvrig at han må betale tilbake salær.

- Det er ved første øyekast riktig, men det skyldes at vi ble dømt til å utbetale et beløp som vi har holdt tilbake, som han innbetalte til vår klientkonto, sier Danielsen til Nettavisen.

No cure no pay avtale ...

Dykkeren trakk deler av søksmålet og Danielsen vant derfor frem i noe av saken. Lagmannsretten poengterer likevel at dykkeren har fått betydelig medhold i deler av saken, og at han derfor kan helt eller delvis få tilkjent saksomkostninger.

Dommen er ikke rettskraftig, som betyr at den kan ankes.

Dykkeren fikk medhold i den delen av saken som omhandlet en avtale med Danielsen dykkeren hadde gått inn på. Den tidligere klienten gikk i 2014 inn i en «no cure no pay»-avtale med Danielsen. Avtalen henviste til en annen «no cure no pay»-avtale som hadde blitt laget mellom Danielsen og flere dykkere i 2011.

Avtalen fra 2011 gjaldt finansiering av en erstatningssak mot staten og oljeselskaper. I tillegg representerte Danielsen flere av dykkerne i andre relaterte saker.

I 2014 fikk dykkerne kompensasjon fra Staten på ca 2,4 millioner kroner. Danielsen krevde da til sammen 7.718.000 kroner fra de dykkerne som hadde skrevet under på avtalen fra 2014.

... var uklar

Dykkeren mente at Danielsen ikke kunne kreve salær for allerede avsluttede saker. Lagmannsretten har gitt dykkeren støtte i dette.

– Lagmannsretten sier at avtalen burde vært tydeligere. Det synspunktet er forståelig, og bare å ta til etterretning, sier advokat Per Danielsen til Nettavisen. Han har ikke tatt stilling til en anke.

Dykkerens advokat, Kjersti Patricia Amundsen, sier hun er glad for at lagmannsrettens dom, klart og tydelig sier at det var Per Danielsens ansvar som advokat å formulere en avtale som dykkerne kunne forstå.

– Du må være tøff for å gå mot din egen tidligere advokat i retten. Jeg er glad for at min klient gjorde det. Dette er ikke første gang advokat Danielsen har gått til sak mot egne klienter, sier Amundsen.

– Jeg er stolt av arbeidet

– Mitt firma har bistått dykkerne i mange år i deres kamp for å få en verdig avslutning på dykkersaken. Arbeidet er jeg stolt av. Vi bisto blant annet da alle dykkere og etterlatte fikk skattefrie 2.5 millioner hver fra staten, sier Danielsen.

Les tidligere sak: Dykkerenke (58) knuste staten

– Hva gjaldt spørsmålet om betaling, ba vi domstolen skjønnsmessig fastsette hva som skal betales, og dom har vi nå fått. Saken er ikke rettskraftig, men vi regner med å komme frem til en rimelig ordning med alle det gjelder, sier han.