Selvangivelsen er historisk. Fra i år heter det skattemelding. Mye er det samme som før, men det er én viktig endring alle bør bite seg merke i. Du har nå et mye større ansvar for å fylle ut riktig.

Fra tirsdag 4. april kan du sjekke din skattemelding for formues- og inntektsskatt for inntektsåret 2016 via Skatteetatens hjemmesider eller direkte via altinn.no. Her finner de fleste foreløpige tall på hva de får igjen eller må betale i restskatt.

- Skattemeldingen erstatter den tidligere gjeldene selvangivelsen, men det er ikke bare navnet som er nytt. Både endringsmulighetene, fristene, sanksjonsapparat og ikke minst skjerpet ansvar for korrekt rapportering, er også nytt, sier advokat i Regnskap Norge Per-Ole Hegdahl til Nettavisen.

Mens skatteetaten tidligere «lignet» - med andre ord vurderte de faktiske opplysninger og tall og foretok en skatteberegning basert på dette - legger det nye systemet opp til at skattyter må «selv-deklarere».

- Det innebærer at du som skattyter selv må vurdere faktum opp mot gjeldende skatteregler, og ut fra dette sjekke at alle skattepliktige inntekter og formue er korrekt registrert i skattemeldingen. Opplysningene selvdeklareres gjennom skattemeldingen og skatteberegningen skjer automatisk, sier Hegdahl.

Nytt og utvidet ansvar

Et eksempel illustrerer det utvidete ansvar du har i årets skattemelding sammenlgnet med våre tidligere selvangivelser.

Dersom du tidligere kjøpte og solgte en bolig etter å ha bodd der i ett år kunne du opplyse om kjøpesum, salgsverdi, oppussingskostnader og andre utgifter og be om at skatteetaten beregnet en eventuell skattepliktig gevinst.

I det nye selvdeklareringssystemet må du selv sette deg inn i skattereglene for kjøp og salg av bolig for å forstå om salget har skattemessige konsekvenser. Deretter må skattyter beregne skattepliktig gevinst eller tap for så å selv-deklarere gevinsten eller tapet slik at beskatningen gjennomføres på korrekt måte. Det samme gjelder for kjøp og salg av aksjer, andre verdipapirer og alle andre skattepliktige inntekter og formue.

- Skattereglene er med andre ord de samme, men ansvaret for at skattemeldingen er korrekt er i større grad flyttet over på skattyter ved at skattyter nå må selvdeklarere, sier Hegdahl.

Les: Arbeiderpartiets skattefradrag vekker harme i sosiale medier

Sjekk nøye - feil kan gi betydelig tilleggsskatt

Hvis du lever i den tro at alle rapporteringspliktige alltid sender inn korrekte opplysninger, og at skatteetaten og deres systemer i tillegg klarer å motta og registrere opplysningene på rett sted, da tar du feil.

- Også skatteetaten gjør feil, det har vi erfaringer med. Og det er intet nytt, men på sin plass å gjenta; det er menneskelig å feile. Dette er viktigste grunn til å sjekke skattemeldingen nøye. Husk at dersom det er feil i skattemeldingen, og dette er feil som du kunne ha oppdaget ved en gjennomgang av opplysningene, så kan mangelen også medføre at du ilegges tilleggsskatt. Beløpene kan bli betydelige dersom du er riktig uheldig, advarer Hegdahl.

Mange forholder seg passivt til skattemeldingen, og tar for gitt at arbeidsgivere, banker, barnehager, foreninger, boligsameier og andre rapporteringspliktige, alle rapporterer korrekte opplysninger.

Les: Dette får du fra Nav som arbeidsledig

- Særlig de som får penger igjen på skatteoppgjøret har en tendens til å juble over tilgodehavende uten å sjekke opplysningene nærmere.

Leveringsfrist 30 april - endringer kan gjøres maks tre år etter 30. april

- Hva gjør man hvis man oppdager feil etter levering?

- Du har frist frem til 30. april med å korrigere skattemeldingen. I tillegg kan du fra og med i år gjøre rettelser i opp til tre år regnet fra 30. april. Har du for eksempel glemt å selv-deklarere inntekter eller formue trenger du med andre ord ikke å klage til skatteetaten lenger, da kan du bare gå inn i skattemeldingen å foreta endringene. Men merk at dersom skatteetaten finner at du har utelatt noe eller oppgitt for lite i inntekt eller formue, vil en kontroll igangsatt av skatteetaten normalt medføre sanksjoner i form av tilleggsskatt. Det er derfor viktig å selv-deklarere alle inntekter og formue før 30. april i år. Endring av skattemeldingen etter 30. april og senest innen tre år bør kun skje dersom du kommer på at noe er uteglemt, sier Hegdahl.

Les: Gyllen regel: Dette skal du gjøre for hver million du har i lån

Sjekk - for din egen privatøkonomis skyld

Skattemeldingen inneholder en oversikt over alle de nevnte personers inntekter, fradrag, formue og gjeld for siste inntektsår (2016).

- En annen god grunn til å sjekke skattemeldingen er at dette er en ypperlig anledning til å sjekke egen økonomi. Hvordan er gjeldssituasjonen din, hva har du betalt i renter, trenger du å spare til investeringer som er nødvendig frem i tid, vil du kunne opprettholde dagens levemønster som pensjonist? Alle disse spørsmålene er det fornuftig å bruke litt tid på samtidig som kontrollerer at skattemeldingen er korrekt.

- En oppfordring til alle skattytere må derfor være: Bruk tid på kontroll av skattemeldingen og sjekk også at all kontaktinformasjon er korrekt. Og husk, det kan både forekomme systemfeil og menneskelige feil, så grundig kontroll av skattemeldingen kan være økonomisk fornuftig og samtidig spare deg for tilleggsskatt i ettertid, sier Hegdahl.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her