- Alle som har aksjer i selskapet synes dette er kjempegøy, sier Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i Aker BP og Kjell Inge Røkkes viktigste mann på norsk sokkel, til Nettavisen.

Etter oljeprisfallet i 2014 bestemte Røkkes Aker å satse tungt på å bygge opp et stort norsk oljeselskap. Strategien slo ut i full blomst da Røkkes oljeselskap Det norske sommeren 2016 slo seg sammen med den norske virksomheten til oljegiganten BP Norge.

Siden den gang har avkastningen vært eventyrlig.

Tredoblet

For halvannet år siden var aksjen priset til 80 kroner. Nå er den verdt 224 kroner. Røkke eier indirekte 27 prosent av selskapet gjennom kontrollerende eierpost i Aker.

- Aker og Aker BP har investert motsyklisk etter oljeprisfallet i 2014. Det har skapt betydelige aksjonærverdier, og vi ser fortsatt store muligheter, sier Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker til Nettavisen.

Også Hersvik sier at starten på oppturen kom i oljesmellåret 2014. Da la forgjengerselskapet til Aker BP, Det norske oljeselskap, om strategien i retning en såkalt lean-metodikk, samtidig som de satset tungt på oppkjøp.

- Vi tenkte at her kunne vi være motsykliske og måtte det være muligheter til å skape verdier. Det har gitt overraskende raskt resultater, sier Hersvik.

Avkastning: nesten to ganger Norwegian

Tar man utgangspunkt i Akers opprinnelige eierpost i Det norske oljeselskap, deltakelsen på to aksjeemisjoner og utbytte, har avkastningen til Røkke vært på svimlende 14 milliarder kroner på halvannet år, ifølge Nettavisens utregninger.

Til sammenlikning er hele egenkapitalen til flyselskapet Norwegian Air Shuttle, som er Akers nærmeste nabo på Fornebu, priset til under åtte milliarder kroner.

Analytiker Anders Holte i Danske Bank Markets sier at den voldsomme avkastningen skyldes en kombinasjon av aggressive oppkjøp, senest av Hess Norge i fjor høst, og stadige kostnadsforbedringer.

- Oljeprisen har også hatt mye å si, men at Aker BP har gjort det såpass mye bedre enn for eksempel Statoil, handler mye om at oppkjøp. De har skapt verdier ved å kjøpe eiendeler og redusere kostnadene i etterkant, sier Holte til Nettavisen.

Mer vekst

Tross den voldsomme veksten, tror Hersvik det fortsatt er rom for videre oppgang.

- Vi har ikke redusert ambisjonsnivået. Vi har fortsatt en enorm god organisk vekstmulighet, vi har lav og synkende break even i prosjektene våre og vi ser det er letemuligheter som er attraktive. Vi har dessuten fortsatt ideer på oppkjøp og fusjoner. Du skal ikke avskrive oss helt ennå, sier han.

Holte i Danske Bank Markets er mer usikker. Meglerhuset venter at aksjen skal stige kun ti kroner til de neste tolv månedene.

- Jeg tror at fokuset til selskapet vil være på operasjonelle, ikke flere oppkjøp, men klarer de å få tak i flere eiendeler, kan vi se ytterligere oppgang i aksjen, sier han.