Akers kvartals- og årsresultat er klart. Og det er mye å glede seg over for Kjell Inge Røkke.

Aker BP økte de totale inntektene med 46 prosent fra 2017. Resultatet før skatt er opp nesten en milliard dollar, til 1,8 milliarder dollar, eller rundt 16 milliarder kroner. EBITDA er opp fra 1,8 til 2,7 mrd. dollar.

Alle store prosjekter har gått etter planen, melder selskapet. Gjeldsnivået er betydelig redusert, og selskapet leverte et aksjeutbytte på 450 millioner amerikanske dollar (USD 1,25 per aksje) i 2018. Det tilsvarer 3,8 milliarder kroner. Fortjenesten per aksje er opp 54 prosent fra 0,81 til 1,32 dollar.

- Jeg er svært fornøyd med Aker BPs utvikling i 2018. Vi leverte sterke operative tall, og har fortsatt å bygge opp vår portefølje for å muliggjøre videre vekst i årene fremover. I tillegg har vi demonstrert vår evne til å skape verdier for våre aksjonærer ved å øke utbyttet, sier Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i Aker BP, i børsmeldingen.

Kjell Inge Røkke eier 68 prosent av Aker, hans hovedselskap, som igjen eier 40 prosent av Aker BP. Det betyr at aksjeutbyttet for Røkke alene er verdt en milliard kroner.

Faller på børsen

Samtidig la Aker BP fram tallene for fjerde kvartal 2018. Og analytikerne hadde ventet et bedre kvartalresultat. Resultatet før skatt var på 359,3 millioner dollar, tilsvarende 3 milliarder kroner, mot en
forventning på 415 millioner dollar, ifølge E24.no.

Aker BP-aksjen har falt 1,65 på Oslo Børs, men er samtidig den nest mest omsatte aksjen.

For 2018 ble inntektsveksten på 46 prosent fra året før. Selskapet økte sine oljereserver ved oppkjøp og leting. Aker BP produserte tilsvarende 155.700 fat olje per dag i 2018, mot 138.800 fat per dag i 2017.

(Saken oppdateres)