Aker Solutions, der Kjell Inge Røkkes Aker er største eier, kjøper oljeservicevirksomheten til Reinertsen.

Det fremgår av en melding fra selskapet torsdag.

Reinertsen er den tredje vedlikeholds- og modifikasjonsleverandøren på norsk sokkel, men har slitt tungt under oljeprisnedgangen. I fjor måtte de blant annet kutte lønnen til de ansatte med fem prosent.

Oljeserviceselskap varsler lønnskutt

Blir gjennomført i andre kvartal

Reinertsens største kontorer er i Trondheim og Bergen, hvor Aker Solutions også har en solid tilstedeværelse.

- Ved å kombinere kunnskapen og erfaringen som selskapene har, vil vi forsterke vår tilstedeværelse i det norske vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet. Dette vil bidra til å sikre kjernekompetanse på nøkkellokasjoner og posisjonere oss for en markedsoppgang, sier Aker Solutions-sjef Luis Araujo i en melding fra selskapet.

Kjell Inge Røkkes Aker eier omtrent halvparten av aksjene i Aker Solutions. Størsteparten eies indirekte gjennom Aker Kværner Holding, der staten eier en minoritetsandel på 30 prosent. Aker eier dessuten rundt ni prosent av Aker Solutions direkte.

Virksomhetsoverdragelsen forventes å bli gjennomført i andre kvartal, og innebærer at Aker Solutions vil overta Reinertsens olje- og gasseiendeler i Norge. Kjøpsprisen er 212,5 millioner kroner.

Vil bidra positivt til Aker Solutions

Thomas Reinertsen, visekonsernsjef i Reinertsen, sier i meldingen at de er glade for å ha funnet et nytt hjem til olje- og gassvirksomheten sin etter det de omtaler som en svært vanskelig tid for selskapet.

- På kort sikt vil vi fremdeles møte på noen utfordringer, men langsiktig vil dette grepet sikre arbeidsplasser i Midt-Norge og gjøre oss i stand til å fortsette den lange historien vi har med å levere tjenester til høy kvalitet, sier han.

Reinertsen hadde en omsetning på om lag 800 millioner i 2016. Ifølge meldingen er det forventet at oppkjøpet vil bidra positivt til Aker Solutions inntjening fra 2018.

For tidlig med detaljer

Kommunikasjonsdirektør Bunny Nooryani i Aker Solutions sier det for tidlig å gå inn på detaljer rundt mulige stordriftsfordeler v. Hun vil heller ikke si om det er aktuelt med nedbemanninger.

- Vi skal nå jobbe frem en solid integreringsplan i fellesskap med de ansatte i Reinertsen, og se på områder de vi kan oppnå synergier. Det kan det blant annet være ved å samlokalisere ansatte i Bergen og Trondheim, men det er ellers for tidlig å gå inn i detaljer, sier hun til Nettavisen

Hun sier at selskapet blir bedre stilt for en markedsoppgang gjennom oppkjøpet.

- Dette er to selskaper som har mye kunnskap innen vedlikeholds- og modefikasjonssegmentet på norsk sokkel og sammen stille vi sterkere. Samtidig er vi veldig glade for å kunne bidra for å kunne finne en løsning for Reinertsen. Selskapet har vært gjennom en tøff tid, sier hun.

Tidligere i mars var det snakk om at Aker Solutions selv skulle bli kjøpt opp av Haliburton, men dette har blitt tilbakebevist av ledelsen.

DN: Ingen forhandlinger om Aker Solutions-salg

- Aker vurderer å selge Aker Solutions