*Nettavisen* Økonomi.

Aksjekupp sikrer millionsalg

Redaktør i Vårt Land Helge Simonnes. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Presse-Norges subsidietopp får selge aksjer til egen arbeidsgiver for seks millioner.

05.05.14 10:20

Ingen i Norge får mer pressestøtte enn Mentor Medier og toppsjef Helge Simonnes.

Mentor Medier står bak avisene Vårt Land og Dagsavisen, som er pressestøttekongene i Norge med årlige tilskudd på over 40 millioner kroner hver. Tilsammen får Mentor Medier nær 90 millioner kroner i statlige subsidier.

De siste årene har Mentor Medier levert et resultat tilnærmet lik null. Uten de statlige tilskuddene ville selskapet slitt stort, noe det selv ga klart uttrykk for i januar. Samme dag som høringsfristen gikk ut for ny pressestøtte, sa Vårt Land opp 22 ansatte.

Vil strupe pressestøtten

Rett før påske kom regjeringens forslag til ny pressestøtte, som vil ramme Simonnes og hans Mentor Medier hardt. Forslaget innebærer at ingen avis kan få mer enn 40 millioner kroner.

Simonnes eier aksjer i Mentor Medier for millioner av kroner. Mandag skal generalforsamlingen stemme over et forslag som vil gi Simonnes rett til å selge 250.000 aksjer i Mentor Medier til sin arbeidsgiver.

Det settes imidlertid et minimumsgulv som aksjene skal selges til, selskapets bokførte egenkapital, som ved nyttår var 151 millioner kroner.

I forslag til vedtak heter det:

«Styret har, betinget av generalforsamlingens godkjenning, inngått en avtale med administrerende direktør om at han gjennom sitt private selskap Kamato AS har rett til å selge 250 000 aksjer. Salget skal skje til markedspris, men ikke under en verdi av 100 prosent av konsernets bokførte egenkapital.»

Forpliktet til å kjøpe

Forslaget betyr at Mentor Medier er forpliktet til å kjøpe direktørens aksjer for rundt 6 millioner kroner. For Simonnes sin del betyr det at han er sikret en mimimumspris betalt av sin egen arbeidsgiver.

Dette er altså penger som arbeidsgiveren blir forpliktet til å betale Simonnes.

Men andre ord gis Simonnes en opsjon på å selge aksjer i et selskap hvor en av de viktigste inntektskildene er under sterkt press, de statlige subsidiene, noe selskapet selv påpeker i Årsrapporten for 2013.

«Mentor Medier mottar pressestøtte og en betydelig del av inntektsgrunnlaget er basert på denne støtten.»

Det er ikke bare de statlige subsidiene som er under sterkt press. Også markedet for papiraviser, som utgjør en betydelig andel av Mentor Mediers drift, sliter stort.

«Både leservaner og mediemarkedet er i endring, og tradisjonelt papiropplag er fallende både for bransjen og for de største virksomhetene i Mentor Medier. Gjennom ulike prosjekt fokuseres det nå på forsknings- eller utviklingstiltak i virksomhetene Dagsavisen AS og Vårt Land AS.», skriver selskapet i årsrapporten.

Koster en halv million

Årsaken til den gylne tilbakekjøpsavtalen Simonnes nå gis, er en endring i pensjonsavtalen til Simonnes. Første avtale ble inngått i 2007, men foreslås nå endret.

Den reviderte avtalen koster Mentor Medier 500.000 kroner, ifølge Simonnes selv.

- Min forutsetning er at de ansatte skal få kompensert mer enn det jeg har fått. Dette var den billigste måten på få gjort det på for selskapet, sier Simonnes til Nettavisen NA24.

- Jeg har ikke fått noen særbehandling når det gjelder pensjonsavtalen. Dette var den billigste måten å gjøre det på, fortsetter han.

Styrets leder Håkon Jahr i Mentor Medier skriver i forslaget til vedtak at Simonnes vil tape på pensjonsendringen.

«Administrerende direktørs tap er beregnet til kr. 143 000 kroner pr. år i 15 år. For å løse dette billigst mulig for bedriften, ønsker ikke styret å gå inn på en lønnskompensasjon, men vil endre på den avtalen som opprinnelig ble inngått ved endring av pensjonsavtalen.», skriver Jahr.

Lønn på 1,8 millioner

I 2013 fikk han utbetalt en lønn på over 1,8 millioner kroner. Det ble satt av rundt en million kroner til pensjon. Han har i tillegg rett på en etterlønn på 18 måneder.

Foruten Vårt Land og Dagsavisen består Mentor Medier blant annet av den svenske avisen Dagen, TV Guiden Programbladet og MediaConnect.

Konsernet har rundt 300 ansatte og omsatte for 500 millioner kroner i 2013.
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag