*Nettavisen* Økonomi.

Aksjon mot fiskeeksportører

Foto: Veigård, Erik (SCANPIX)

Myndighetene mistenker tollsvindel.

29.10.09 13:52

Tollvesenet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim startet i går en samlet aksjon mot fiskeeksportører i Hordaland, Oslo og Nordland.

Kontrollmyndighetene mistenker at flere eksportører bevisst har deklarert hel tørrfisk som tørrfiskhoder ved eksport til Nigeria. Det opplyser Kredittilsynet torsdag ettermiddag.

Ved å deklarere tørrfisk som fiskehoder blir tollsatsen i mottakerlandet halvert fra 20 til 10 prosent toll.

«På denne måten kan fiskeeksportørene ha bidratt til at Nigeria har mistet flere millioner kroner i tollinntekter. For lovlydige eksportører innebærer dette en uholdbar situasjon. Det vil fort oppstå et press om å utstede uriktige dokumenter eller selge tørrfisken svært billig. Slik feildeklarering kan også bidra til å skjule svart fisk og merverdiavgiftsunndragelser, og dette er blant de forhold som kontrolletatene vil undersøke under aksjonen.»

- Kontrolletatene har gjennom tett samarbeid gjennomført analyser av utførselen av tørrfisk tilbake til sommeren 2007. På bakgrunn av funn er det mistanke om at et betydelig kvanta tørrfisk er feildeklarert, skriver tilsynet.

To fiskeeksportører er allerede anmeldt til Økokrim for tilsvarende forhold. I den ene saken mener Tollvesenet at eksportøren kan ha bidratt til å unndra 4,9 millioner i tollinntekter for Nigeria. I tillegg til mistanken om systematisk feildeklarering har eksportørene også innbetalt for lite eksportavgift til Norge. For de to anmeldte eksportørene dreier det seg om mer enn 300 000 kroner.

Kredittilsynet skriver videre at fiskerinæringen generelt og ikke minst tørrfiskprodusenter den senere tid har hatt store utfordringer med å få fisken omsatt, og at lagrene er derfor fulle. For å unngå uhederlig konkurranse har kontrolletatene satt fokus på dette.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.