Akutt kutt

Det er riktig å kutte renten. Men det er viktig å tenke seg om også.

(NA24-KOMMENTAR): Onsdag kuttet Norges Bank styringsrenten fra 5,25 til 4,75 prosent, den andre reduksjonen på kort tid. Det virker fornuftig i en akutt vanskelig situasjon. Det kommer trolig flere kutt også.

Kombinert med tiltak rettet spesielt mot bankene, vil det gradvis senke utlånsrentene til husholdninger og bedrifter, og forhåpentligvis bidra til å dempe den økonomiske nedturen som nå synes å komme.

Men på litt lengre sikt er det behov for en gjennomgang av pengepolitikken til både Norges Bank og mange andre sentralbanker, som styrer etter et offisielt eller underforstått inflasjonsmål.

Det betyr ikke at man skal hive inflasjonsmålet, som har bidratt til lav og stabil vekst i konsumprisene og forhindret pris- og lønnspiraler av den typen som kom ut av kontroll på 1970-tallet. Det er viktig.

Problemer
Men samtidig er det åpenbart at systemet har sine problemer. I en lang periode har veksten i konsumprisene vært lav, og dermed har også rentenivået vært moderat. En viktig faktor har vært den økonomiske globaliseringen, fremfor alt fremveksten av Kina som storeksportør av billige forbruksvarer.

Da vestlige økonomier svekket seg etter at 1990-tallets aksjeboble sprakk, ble inflasjonen ekstra lav, og mange land fryktet deflasjon, som i tidligere tider har hatt ødeleggende effekt på økonomien.

Svaret fra sentralbankene var, etter oppskriften, svært lave styringsrenter i perioden 2002 til 2005 (litt varierende tidsperiode i ulike land). I Norge ble renten kuttet til 1,75 prosent, i USA helt til 1 prosent – og med onsdagens rentekutt i USA er vi altså tilbake igjen til 1 prosent.

I ettertid er det klart at de lave rentene bidrog til å pumpe opp nye gjeldsbaserte bobler, hos alt fra investeringsbanker og hedgefond på Wall Street til boligeiere i Norge. Altfor mange påtok seg altfor mye gjeld og altfor mye risiko. Nå må prosessen reverseres, og det er smertefullt.

Kutt, men tenk
Så: På kort sikt må rentene kuttes for å unngå at denne nedturen blir unødig brutal og skadelig. Men samtidig må man unngå at rentene enda en gang kuttes for mye og holdes lavt for lenge, slik at gjeldsveksten tiltar igjen og nye bobler blåses opp.

På litt lengre sikt vil vi garantert få en debatt om hvorvidt inflasjonsmålet bør nyanseres.

  • Kanskje bør priser på ting som eiendom og verdipapirer på en eller annen måte inkluderes i målet man styrer etter, slik at uvanlig kraftig oppgang her fører til høyere renter?
  • Kanskje bør andre indikatorer tillegges større vekt, for eksempel vekst i pengemengden?
  • Kanskje bør inflasjonsmålet i dagens globale økonomi være lavere? Kanskje er ikke korte perioder med deflasjon noen ulykke hvis de primært skyldes tilbudssiden (Kina-effekten)?
  • Kanskje bør man i større grad fokusere på konsumpriser som har sitt opphav i den innenlandske økonomien?

Dette er kompliserte spørsmål som krever nøye vurdering. Sentralbankene kan selvsagt gi gode grunner for valget av dagens inflasjonsmål.

Men samtidig kan de ikke stikke hodet i sanden og benekte at de bidrog til å blåse opp boblene som nå sprekker.

Are Slettan er tidligere leder for Nettavisens økonomiseksjon, ansvarlig redaktør i iMarkedet.no og redaktør i Finansavisen. Han jobber nå for NA24 fra Connecticut utenfor New York, og skriver blant annet daglige kommentarartikler.

Her kan du lese den siste ukens kommentarer:
Da Røkke solgte til staten
6 timer er deltid
Bjerkes ilddåp
Avslørt av hemmelig e-post
Dollarens hevn

Og her kan du lese enda mer kommentarstoff fra NA24.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.