Gå til sidens hovedinnhold

- Aldri mer billig strøm

Du kan se langt etter strømprisen du har nytt godt av i sommer.

- Sannsynligheten for lave strømpriser blir bare mindre og mindre når man kan eksportere mer. Jo flere kabler vi får ut til områder med et høyere prisnivå, vil naturlig gi et generelt høyere prisnivå i Norge, sier kraftanalytiker Roger Lie i Hafslund til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

I sommer koblet Statnett strømnettet i Norge og Nederland sammen ved hjelp av NorNed-kabelen. Denne kabelen har kapasitet til å forsyne halve Oslo med strøm. I tillegg kan Norge importere og eksportere strøm til Danmark, Sverige, Finland og Russland.

Flere prosjekter på trappene
Statnett har videre søkt om konsesjon å øke eksportmuligheten med 60 prosent mellom Norge og Danmark med Skagerrak 4-forbindelsen, og vurderer å bygge ytterligere en kabel til Nederland og muligens en til Tyskland.

Samtidig kommer Lyse og Agder Energi i høst til å sende inn konsesjonssøknad for NorGer-kabelen, en kabelforbindelse mellom Norge og Tyskland. (Se kart nederst i saken)

Det er også planer om elkabel mellom Danmark og Tyskland.

Sikrere med dyrere
Ifølge Lie gjør de stadig flere tilkoblingene til Kontinentet strømforsyningen i Norge langt sikrere.

Det negative med stadig flere tilkoblinger er at man må leve med høyere pris. Det positive er leveringssikkerheten. Forsyningsmessig sett er man nesten garantert mot å få ha nok strøm og så i tørrår. Da blir det bare snakk om pris, mener Lie.

Lie får støtte av Bjarne Gilhuus-Moe, markedssjef i energianalyseselskapet Nena.

- Vi tror selvfølgelig at man vil ta til seg prisene i de markedene man binder seg opp mot. Prisforskjellene i Europa vil trekke norske priser oppover, og man vil få en mer enhetlig pris i Europa, sier Gilhuus-Moe.

Ifølge Gilhuus-Moe handles nå kraft i Tyskland i fjerde kvartal for 72,8 øre per kilowattime, mens prisen i Norden er 58 øre per kilowattime, en prisforskjell på nesten 26 prosent.

Priskollaps
I sommer bidro rekordmye vann i fjellet, kombinert med eksportproblemer ved at flere av kablene falt ut, til at strømprisen stupte i Sør-Norge. Strømprisen var helt nede i 30- 35 øre per kilowattime. Dette var katastrofalt for kraftselskapene, mens strømkundene kunne juble. Nå ser det altså ut at slike situasjoner blir sjeldnere og sjeldnere i fremtiden. Blir det svært vått i Norge, kan strømprodusentene altså kvitte seg med strømmen i utlandet og dermed unngå priskollaps à la det vi har hatt i sommer.

- Gir stabil pris
Statnetts kommunikasjonssjef Irene Meldal sier norske analytiker ikke nødvendigvis mener flere kraftkabler vil gi høyere strømpris.

- Nå vil disse analytikere mener litt forskjellig, de fleste er enig at man får en mer stabil strømpris. Sluttregningen er ikke nødvendigvis høyere, sier Meldal, som understreker at for at Statnett skal få lov til å bygge flere kraftkabler må det være samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge.

- Vil ikke øke
- Men hva vil dette ha å si for forbrukerne?

- Jeg vil tro at for forbrukerne vil det være fint at vi har tilgang på strøm og forbrukerne vil oppleve mer stabile priser. Vi unngår de store prissjokkene og får ikke de store bølgedalene ned, sier Meldal.

- Vi vil ikke få et jevnt høyere prisnivå?

- Her sier analysemiljøene litt forskjellig, så det kan jeg ikke si verken ja eller nei til. Econ mener det ikke vil føre til høyere priser for forbrukerne, fremholder Meldal.

- Du lener deg på Econ, når du sier prisene ikke vil øke?

- Ja, sier Meldal.

Forsyningssikkerhet
Ifølge Meldal er det flere elementer som bidrar i lønnsomhetsanalysen. Blant annet regner Statnett det å kunne utnytte norske vannmagasiners reguleringsevne, altså at man kan produsere mye strøm på kort varsel når vindmøllene i Tyskland stanser, som en form for lønnsomhet. En annen form for lønnsomhet er at man sikrer strømforsyningen.

- Vi kan også utnytte de termiske systemene i Europa bedre, ved at vi dekker inn behovet ved toppene deres, mens de kan forsyne oss i tørre år. Flere kraftkabler bidrar totalt sett til bedre ressursutnyttelse, fremholder Meldal.

Bidrar mest i våte og tørr år
Analytiker Berit Tennbakk i Econ sier at flere kraftkabler først og fremst vil påvirke strømprisen i tørre og i våte år.

- I tørre år får vi lavere priser enn vi ellers ville hatt uten kabler, og i våte år før vi høyere priser. Vi vil for eksempel ikke få så lav pris som vi har hatt i sommer Men i normalår vil dette ikke ha særlig store utslag, selv om nok prisene vil trekke i retning av høyere priser, mener Tennbakk.

- Importerer ikke europeiske priser
Tennbakk peker på at prisene i Europa er langt høyere på dagtid enn om natten, og at det derfor vil bli eksportert strøm fra Norge om dagen, mens man vil importere om natten.

- Men i sum vil ikke dette påvirke kraftprisene i Norge. Årsaken er at man er avhengig av prisforskjeller for å få slike kraftkabler til å lønne seg. Den siste kabelen som ville utvisket prisforskjellene mellom Norge og Europa vil derfor ikke bli bygget, mener Tennbakk.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året

Kommentarer til denne saken