Ålesunds rikeste tapte stort

Olav Nils Sundes Color Group gikk på en skikkelig valutasmell.

Color Group fikk et underskudd på 184 millioner kroner i 2008, viser det foreløpige årsregnskapet for konsernet.

NA24 - din næringslivsavis

Dette er langt svakere enn i 2007, da det endte med et overskudd på 121 millioner kroner. Konsernet er heleid av milliardæren Olav Nils Sunde, og inntektene kommer hovedsakelig fra selskapets båtlinjer til blant annet Tyskland og Danmark.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Finanstap
Hovedgrunnene til underskuddet er å finne i tap på valutalån og renteavtaler. Netto finanskostnader økte fra 88 til 752 millioner kroner. Av dette er 350 millioner knyttet til valutalån i euro og danske kroner, samt tap på rentesikringsavtaler og valuta- og rentederivathandler, ifølge årsregnskapet.

- Selskapets rentekostnader økte som følge av generelt høyere markedsrenter kombinert med høyere gjeld etter levering av ny tonnasje sammenlignet med året før, skriver Color Group i regnskapsrapporten.

Selve driften gikk imidlertid bedre for Color Group. Inntektene økte fra 3,8 milliarder til 4,6 milliarder, mens driftsresultatet var på 616 millioner. I 2007 endte driftsresultatet på 290 millioner kroner.

Bedring i 2009
Styrkingen av den norske kronen har tildels reversert avsetningen på 350 millioner kroner som ble gjort for 2008. Kronen er blant faktorene som er med på å snu trenden, tror selskapet.

- Konsernet forventer for 2009 et resultat etter skatt som er bedre enn 2008. Styret er av den oppfatning at selskapet er godt rustet til å møte utfordringene i 2009.

Utfordringene det er snakk om er blant annet en realøkonomi som svekkes kraftig. Dette kan komme til å ramme Color Group hardt i løpet av 2009.

Color Group hadde 7,4 milliarder kroner i gjeld ved utløpet av 2008. Den totale likviditetsreserven, inkludert bevilgede trekkrettigheter og likvide verdipapirer, var 700 millioner kroner ved utgangen av 2008. Ordinære planlagte avdrag i 2009 for konsernets rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner, inkludert obligasjonsgjeld er omtrent 637 millioner, ifølge rapporten.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.