Det ble lenger før statsbudsjettet ble lagt frem mandag klart at regjeringen utsetter den varslede totale omleggingen av engangsavgiften som var varslet fra nyttår. Endringen vil derimot komme i 2020-budsjettet.

Les også: Så mye dyrere blir alkohol, drivstoff og røyk neste år

Regjeringen gjør dermed ingen store endringer i avgiftene for å tilpasse avgiften til den nye måten å teste utslipp på biler på, kalt WLTP.

Det betyr at regjeringen fra nyttår kun gjør inflasjonsendringer på engangsavgiften, tilsvarende 1,5 prosent.

Det gjøres ingen endringer på innslagspunktene, og det blir heller ingen endringer på elbilavgiftene.

Overgangsperiode

Selv om det ikke gjøres endringer i avgiftssatsene, vil fortsatt WLTP-innføringen sørge for at nye biler vil typegodkjennes med nye tall. For dette vil det være en overgangsperiode i 2019.

Dette er bilbransjen svært fornøyd med:

- Overgangsperioden gjennom 2019 gir tid til å vurdere hvordan dette løses godt på lengre sikt. Myndighetene må se WLTP-overgangen i sammenheng med transformasjonen i bilbransjen og behovene for utbygging av ladeinfrastruktur når målet er at alle skal velge nullutslipp i 2025, sier administrerende direktør Ulf Tore Hekneby i Norges største bilimportør Møllergruppen.

- Brå avgiftsøkninger er ikke løsningen, særlig fordi det fortsatt er veldig mange som av ulike årsaker ikke kan velge fullelektriske alternativer. Mangel på nødvendig ladeinfrastruktur er én viktig årsak som må prioriteres om elbil skal bli aktuelt for alle, noe vi mener er realistisk fra 2025, sier han.

Liten endring i årsavgiften

Også trafikkforsikringsavgiften, det som tidligere var årsavgiften, økes med 1,5 prosent. Det betyr at vanlige biler må betale 7,97 kroner pluss moms i avgift per dag.

I praksis betyr det 3636 kroner i året.

Dyrere fosil-taxi

En liten detalj i avgiftssystemet er forøvrig at biler som registreres som drosje ikke lenger skal ha redusert takst på CO2-utslipp når engangsavgiften reduseres.

- Dette er ekstremt viktig, og betyr at et stort hindre for overgang til elbiler i taxinæringen fjernes, sier Christina Bu i Elbilforeningen til Nettavisen.