Gå til sidens hovedinnhold

Alle som betalte eiendomsskatt i Oslo i 2016 kan få pengene tilbake

Oslo kommune tapte søksmål:

Gode nyheter for hver femte husstand i Oslo.

- Denne dommen sier at eiendomsskatten var ulovlig. Hvis dommen blir stående så må eiendomsskatten tilbakebetales til alle som betalte eiendomsskatt i 2016, sier bystyremedlem Morten Steenstrup (H) til Nettavisen.

Til sammen betalte hver femte boenhet i Oslo eiendomsskatt i 2016. Ifølge Huseiernes landsforbund fikk rundt 55.800 i Oslo fikk eiendomsskatt i 2016.

Oslo kommune ligger an til å få en kjemperegning på hele 254 millioner kroner hvis de skal betale tilbake eiendomsskatten for 2016.

Oslo kommune ble onsdag dømt i lagmannsretten til å betale tilbake eiendomsskatten i 2016 til skattytere som er medlem av gruppesøksmålet. Det skjer etter at retten kom til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Les også: Oslo kommune skal ha 1,6 milliarder i eiendomsskatt - bruker alt på kjøp av eiendom

Lignende sak

Dommen gjelder i utgangspunktet bare de som deltok i søksmålet, rundt 3.400 personer. Prosessfullmektig Bettina Banoun, som saksøkerne i gruppesøksmålet mot Oslo Kommune, mener imidlertid det bør gjelde alle som betalte eiendomsskatt i 2016.

Hun viser til en lignende sak med brudd på fristregelen tidligere har blitt behandlet av Sivilombudsmannen. Det var i 2015 da Midtre Gauldal kommune ikke hadde overholdt den lovbestemte fristen for utskrivning av eiendomsskatt.

Les også: Pinlig dom for ulovlig eiendomsskatt

Dengang bestemte Sivilombudsmannen at alle skattebetalerne, uavhengig som de hadde klaget eller ikke, skulle få tilbakebetalt eiendomsskatten.

-Jeg går ut fra at Oslo kommune, eiendomsskattekontoret eller klagenemnda for eiendomsskatt selv rydder opp i dette. Hvis ikke vil vi vi klage det inn til Sivilombudsmannen, sier Banoun.

- Ugyldig

Hun poengterer at dommen fra Borgarting lagmannsrett konstaterer at det var snakk om et planlagt fristbrudd, og at Oslo kommune kan bebreides for bevisst å ha skrevet ut eiendomsskatt for sent.

Banoun sier at skattebetalerne som hun representerer, nå vil anke spørsmålet om selve forskriften er ugyldig. Skattebetalerne som saksøkte Oslo kommune mener at kommunen ikke kan lage en forskrift med et bunnfradrag på fire millioner, slik at bare to av ti skattebetalere i kommunen må betale eiendomsskatt.

Les også: Oslo kommune må tilbakebetale eiendomsskatt etter dom i Borgarting lagmannsrett

Steenstrup i Høyre viser til Sivilombudsmannens tidligere konklusjon angående Midtre Gauldal kommune og forventer et klart og tydelig svar fra finansbyråden i Oslo.

- Jeg forventer at finansbyråden gir et klart svar og sier at selvfølgelig skal eiendomsskatten for 2016 tilbakebetales, sier han.

Vurderer saken

Finansbyråd Robert Steen (Ap) understreker at kommunen nå vurderer dommen som kom onsdag.

- Vi registrerer at lagmannsretten, i motsetning til tingretten, mener at den første utskrivningen av eiendomsskatten våren 2016 burde vært gjort før 1. mars og ikke 1. juli, som var den fristen kommunen forholdt seg til. Vi vil nå gå nøye gjennom dommen før vi kan vurdere hva vil skal gjøre videre i saken, sier Steen til Nettavisen.

- Vil kommunen anke dommen?

- Det vil vi ta stilling til når vi har gått igjennom dommen med kommuneadvokaten.

- Hvordan vil byrådet håndtere en eventuell tilbakebetaling?

- Dette er det for tidlig å si noe om nå. Nå skal vi gå nøye gjennom dommen før vi kan vurdere hva vil skal gjøre videre, sier Steen.

Finansbyråden legger til at de er tilfreds med at lagmannsretten «tydelig slår fast at den moderate eiendomsskatten som Oslo kommune har innført er lovlig».

- Lagmannsretten har gitt kommunen tilslutning på alle vesentlige punkter. Politiske spørsmål bør avgjøres i folkevalgte organer, ikke i domstolen, sier han.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter

Kommentarer til denne saken