*Nettavisen* Økonomi.

Alt om aksjer og skatt

Har du kontroll over aksjeskatten? Her er huskelisten.

Selv om Skatteetaten har gjort mye for deg i forbindelse med aksjeskatten er det en del du må gjøre selv. Blant annet å få med de fradragene du har krav på.

Det er kommet nye skatteregler for aksjebeskatning, men disse gjelder ikke før skatteåret 2006 (selvangivelsen til neste år). I 2005 er det ingen endring i forhold til 2004.

I forbindelse med aksjebeskatningen har du kanskje fått tilsendt en beholdningsoppgave og realisasjonsoppgave. Eller kanskje du selv må føre en realisasjonsoppgave. Her skal vi gå igjennom de forskjellige oppgavene:

Beholdningsoppgaven (RF-1088)
Denne oppgaven er en oversikt over hvilke aksjer du eier. Den skal du ha mottatt hvis du eier registrerte aksjer. I oppgaven står ligningsverdien av aksjene og utbetalt utbytte. Disse tallene er også ført inn i selvangivelsen.

Opplysningene som står her skal du kontrollere. Hvis det er feil anskaffelsesdato eller feil anskaffelsesverdi, må du rette dette. Enten du retter eller ikke, skal oppgaven sendes tilbake. Dette kan du gjøre på www.skatteetaten.no/beholdningsoppgave, eller ved sende papirversjonen til ligningskontoret. Hvis du har opplysninger om anskaffelsesverdi ved fondsemisjon, fusjon eller fisjon før 1. januar 2003, må oppgaven leveres på papir.

Hvis antall aksjer er feil, må du kontakte selskapet. Det er de som må rette opp denne feilen.

Realisasjonsoppgave (RF-1089)
Hvis du har solgt aksjer skal du også ha mottatt denne oppgaven, såfremt aksjene er registrert. Her må du sjekke at alle opplysningene er korrekte. Kurtasjekostnadene må du selv føre inn i oppgaven i posten «Sum omkostninger».

Overskudd føres inn i post 3.1.5. Tap føres inn i post 3.3.8. Oppgaven skal sendes tilbake sammen med selvangivelsen.

Realisasjonsoppgave (RF-1061)
Denne oppgaven skal du bruke hvis du ikke har fått tilsendt den utfylte realisasjonsoppgaven (RF-1089). Denne skal også brukes hvis du leverer elektronisk. Har du mottatt en realisasjonsoppgave, må du i så fall overføre tallene til RF-1061.

Det er viktig at du får med deg RISK-tallene når du selv fører inn. I flertallet av tilfellene vil RISK-tallene redusere gevinsten (eventuelt øke tapet). For hvert år du eide aksjene per 1.januar skal det tas med et RISK-tall, som du finner i RISK-registeret. Det er for øvrig siste gangen det er ble tildelt et RISK-tall. Men du mister ikke RISK-tallene som er blitt tildelt i perioden 1993 til 1. januar 2006 for aksjer du har kjøpt i denne perioden.

Her finner du de nødvendige skjemaene og RISK-tallene:
RISK-registeret
Realisasjonsgaven RF-1061
Rettledning til RF-1061

Få med deg fradragene
Har du fått tilsendt en realisasjonsoppgave er ikke fradragsberettigete kostnader med. Grunnen er at dette ikke kan registreres på noen måte. Kurtasjekostnadene kan du uansett trekke fra. Kurtasjen finner du på hver sluttseddel som du har fått fra megleren.

I Skattelovens § 44 første ledd står det at man har fradragsrett for «alle utgifter som er pådratt til inntektens ervervelse, sikrelse eller vedlikeholdelse». I prinsippet har du derfor fradragsrett for de årlige utgiftene du har i forbindelse med forvaltningen av aksjeporteføljen din.

Det er mulig å få fradrag for abonnement på tidsskrifter og diverse aksjetjenester. Om fradraget godkjennes eller ei, avhenger av din argumentasjon. Argumenter som taler for at fradraget bør godkjennes er:

¿ Porteføljen din er av en viss størrelse (for eksempel over 100.000 kroner).

¿ Normalt vil det også settes krav til et visst antall kjøp og salg i løpet av året. Det må likevel kunne argumenteres for at også status que–porteføljer kan resultere i fradrag. Det at du ikke har rørt porteføljen, kan jo være en konsekvens av dine analyser.

¿ Tidsskriftet er fagorientert (det er lettere å få fradrag for abonnementsutgifter til Kapital og Dagens Næringsliv enn til lokalavisen).

¿ Utgiftene er tett knyttet til aktiviteten. For eksempel kjøp av aksjeanalyser eller andre aksjetjenester.

Kurtasjekostnadene fører du direkte inn i den realisasjonsoppgaven du bruker. Andre fradragsberettigete kostnader skal føres inn i post 3.3.7 (andre fradrag).

Aksjefond
Har du aksjefond sender forvalteren(e) oppgave til skatteetaten, slik at dette er med på selvangivelsen din. Men du må likevel kontrollere at tallene er korrekte.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.