Ifølge CNN dobles dermed minimumslønna i Amazon, og mer enn 250.000 faste ansatte og rundt 100.000 sesongarbeidere vil dra nytte av den nye minimumslønna.

Minimumslønna for ansatte i Amazon har siden 2009 vært på 7,25 dollar i timen, rett i underkant av 60 kroner. Endringen gjelder fra 1. november.

- Vi lyttet til våre kritikere, tenkte hardt på hva vi skulle gjøre, og bestemte oss for å ta ledelsen, sier Amazon-grunnlegger Jeff Bezos.

Bezos' personlige formue ble tidligere i år anslått til være på rundt 163 milliarder dollar – over 1.300 milliarder kroner.

CNN skriver at økningen i minimumslønna vil få betydning for langt flere enn de hundretusener som nå får merke lønnsøkningen direkte i lommeboken.

Amazon er en av de største arbeidsgiverne i USA og har rundt 575.000 ansatte. Amazons markedsverdi passerte i midten av september 1.000 milliarder dollar på Wall Street, bare slått av Apple i børsverdi.

En annen stor arbeidsgiver i USA, Target, opplyste i september at de ville øke minimumslønna til 11 dollar og at de ville øke den til 15 dollar i 2020.

Disney har på sin side lovet sine ansatte i Disneyland i California en minstelønn på 15 dollar i 2019 og den samme minstelønnen i Disney World i Florida innen 2021.

Minstelønn i Norge:

I Norge er den ingen lovpålagt minstelønn, men det er innført minstelønn i enkelte bransjer.

Her er noen eksempler hentet direkte fra nettsiden til Arbeidstilsynet.

Lønn - bygg:

For faglærte: 197,90 kroner

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 177,80 kroner

For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 185,50 kroner

For arbeidstakere under 18 år: 119,30 kroner

Lønn renhold:

Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 177,63 kroner.

Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 129,59 kroner.

Lønn overnatting-, servering- og catering:

For arbeidstakere over 20 år og etter fire måneders praksis for arbeidstakere over 18 år: Minstelønnssatsen for disse arbeidstakerne er kr 157,18.

For unge arbeidstakere

16 år: 102,18 kr

17 år: 111,68 kr

18 år: 125,94 kr

Lønn - Skips og verftsindustrien:

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, skal ha en lønn per time på minst:

For fagarbeidere: 169,94 kroner

For spesialarbeidere: 162,22 kroner

For hjelpearbeidere: 154,59 kroner

Lønn - jordbruk og gartnerier:

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til forskriften skal minst ha en lønn per time på:
Ferie- og innhøstingshjelp:
Arbeidstakere under 18 år: 95,15 kroner
Over 18 år - ansatt inntil 12 uker: 115,15 kroner
Over 18 år - ansatt mellom 12-24 uker (3-6 måneder): 120,65 kroner
Faste ansatte:
Ufaglærte arbeidstakere: 135,05 kroner
Arbeidstakere under 18 år: 104,65 kroner
Tillegg for fagarbeidere: 11 kroner

Lønn - fiskeindustribedrifter:

For fagarbeidere: 187,20 kroner
For produksjonsarbeidere: 176,70 kroner
Arbeidstakere under 18 år skal minst ha en lønn per time på 80 % av minstelønnssatsen.

Lønn - elektro

For faglærte som utfører fagarbeid: 210,40 kroner
For andre arbeidstakere: 183,06 kroner

Lønn - godstransport på vei

Arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn skal ha en lønn per time på minst: 167,65 kroner.

Lønn - Persontransport med turbil

Arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss skal ha en lønn per time på minst: 154,57 kroner.

Lønn - andre bransjer

Det er ikke minstelønn i andre bransjer enn de som er listet opp over.
Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Kilde: Arbeidstilsynet