Antall byråkrater kan eksplodere

Foto: (Street View)

Det innrømmer departementet selv.

28.06.13 14:22

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) mottok torsdag konseptvalgsutredningen om Regjeringskvartalet.

Les også: Anbefaler å rive høyblokka

Anbefalingen til regjeringen er å rive mesteparten av eksisterende bygningsmasse, og bygge nytt: Finansdepartementet (G-blokka), R5, R6 og T5 bevares. R4, S- og Y-blokka, samt at Høyblokka rives.

- Gjenbruk blir dyrest, konstaterte Svei Olausen, direktør i Metier og talsmann for de tre selskapene som har utarbeidet konseptutredningen

Les Stavrums kommentar. Høyblokka og Tom Lund

Vekst blant byråkratene
I 2012 var det 4618 ansatte i de aktuelle departementene, Statsministerens kontor og DSS (DSS-ansatte med egne kontorarbeidsplasser). I tillegg kommer 83 politiske stillinger i departementene (unntatt Forsvarsdepartementet).

Etter departementets vurdering er det viktig å få et godt anslag på antall ansatte når nytt regjeringskvartal står ferdig - i perioden 2020-2030.

«Basert på fremskrivningene i dette notatet anbefaler vi at byggene dimensjoneres for 4800-6000 ansatte i perioden 2020-2030,» konkluderer departementet.

Kan bli nær fordobling
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gir et anslag på antall ansatte i departementene for årene 2020, 2030, 2040, 2050 og 2060, etter ønske fra konsulentene.

Merk at det er «betydelig usikkerhet knyttet til slike enkle, langsiktige fremskrivninger», påpeker de.

Her kan du ta Nettavisens valgtest!

Fire metoder
FAD har brukt fire metoder for fremskrivning som grunnlag for å lage estimater (maksimum og minimum) for antall departementsansatte 2020-2060.

  • Ekstrapolering av den historiske trenden for departementansatte.
  • Departementansatte følger utviklingen i folkemengdefremskrivningen fra SSB.
  • Departementansatte følger utviklingen i prognose for offentlig sysselsatte fra SSB.
  • Departementansatte følger utviklingen i prognose for total sysselsetting fra SSB.

Det gir følgende anslag for antall byråkrater de kommende tiår:

2012

2020

2030

2040

2050

2060

Samme trend som 1990-2012

4618

4941

5368

5795

6222

6648

Som fast andel av befolkningsvekst (SSB MMMM)

4618

5104

5592

5928

6188

6417

Som fast andel av forventet andel ansatte i offentlig sektor

4618

5100

5969

6887

7945

9167

Som fast andel av total sysselsetting

4618

4793

5117

5418

5735

6072

Kilde: Konseptutredningen for fremtidig regjeringskvartal.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.