Gå til sidens hovedinnhold

Ap droppet egne tannløfter

Åtte år etter at tennene skulle bli en del av kroppen, erkjenner Arbeiderpartiet at tidligere tannløfter blir for kostbare.

På landsmøtet i 2009 gikk Ap inn for at tannhelse skulle bli et offentlig ansvar. Daværende nestleder Helga Pedersen slo fast at tennene skulle bli en del av kroppen.

Les også: Her er Arbeiderpartiets partiprogram for 2017-2021

Gunnar Stavrum: Ap lover mer skattelette til sine sponsorer

Ved forrige korsvei, på landsmøtet i 2015, ble det vedtatt å sette et tak for egenbetaling og la staten ta 75 prosent av de overskytende utgiftene.

Les også: Hver tredje norske 3-åring har hull i tennene

Les også: Slik får du staten til å ta tannlegeregningen din

I det ferske programutkastet som ble presentert mandag, er ambisjonene justert.

– Vi vil gå skrittvis fram og prioriterer dem med svakest tannhelse først, sier programkomiteens leder Hadia Tajik til NTB.

Les også: Ap-politiker sparte 150.000 på å gå til tannlegen i utlandet

Les også: Ap vil halvere NAV-ordning for unge

Skjerming

Programkomiteen, i realiteten Aps sentralstyre, vil styrke forebyggende tannhelse og innføre skjermingsordninger for dem med svak økonomi. I tillegg skal refusjonsordningene forbedres for enkelte pasientgrupper. Men det står ingenting om gratis tannhelse eller egenandelstak.

– Vi har tatt mål av oss å lage et program som er ansvarlig og økonomisk gjennomførbart, sier Tajik.

Aps tannløfter har vært en pine for partiet i mange år. Under tiden i regjering ble partiet kritisert av flere fylkeslag for ikke å følge opp vedtaket fra landsmøtet i 2009.

Les også: Ap vil vurdere å innføre et tredje kjønn

Les også: Ap raser på måling - Sp til himmels

Artikkelen fortsetter under.

Jobbgaranti

Deler av Aps programutkast har fått bred omtale i forkant, som skattepolitikken og Lofoten-kompromisset. Mandag ble det debatt om endringene partiet ønsker i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Den skal kuttes fra fire til to år og følges av en jobbgaranti.

– I ytterste konsekvens vil kommunene få plikt til å ansette unge mennesker som ikke har kommet ut i arbeidslivet etter to år med AAP, sier Tajik.

Les også: Derfor er det så store prisforskjeller på tannleger

Les også: Ap-forslag åpner for flere enn to foreldre

Frps Erlend Wiborg er kritisk til forslaget og slår fast at kommunen ikke skal være en vernet bedrift.

– Jeg mener Wiborg undervurderer unge uføres kompetanse og vilje og evne til å jobbe, sier Tajik. Hun ser for seg at de kan tilbys jobb innen kultur og idrett, park og anlegg eller helse og omsorg.

Les også: Ap vil utvide kjønnskvoteringen

Les også: Ap vil legge ned au pair-ordningen

Artikkelen fortsetter under.

Dissenser

Programutkastet inneholder tre dissenser. AUF er med på dem alle. Den kanskje viktigste knytter seg til Lofoten-kompromisset.

Ungdomsorganisasjonen vil ikke at det skal settes i gang konsekvensutredning overhodet i neste periode av blokkene Nordland VI og VII og Troms II.

Les også: Venstre, Sp og KrF ønsker røykeavvenning på blå resept

AUF-leder Mani Hussaini er også uenig i flertallsinnstillingen fra programkomiteen som ønsker tredelt foreldrepermisjon og økt fedrekvote til 14 uker.

AUF vil i stedet dele permisjonen i to, der de ni første ukene forbeholdes mor som en særordning i forbindelse med fødsel, og resten deles i to like deler mellom mor og far.

Den siste dissensen knytter seg til KRLE-faget i skolen, der AUF vil fjerne "K"-en og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer "inkluderende fag".

Anniken Huitfeldt støtter denne dissensen i programkomiteen, som i likhet med resten av programmet blir avgjort av landsmøtet 20.–23. april.

Slik får du staten til å ta tannlegeregningen din

Kommentarer til denne saken