Jagland, Stoltenberg og Solheim tjener alle like mye, eller langt mer, enn statsminister Erna Solberg. Se video.

Nettavisen skrev forrige uke at de tidligere statsministrene Jens Stoltenberg (Ap) og Thorbjørn Jagland (Ap), samt tidligere SV-topp Erik Solheim, får lønn på henholdsvis 2,6 millioner kroner, 3 millioner kroner (tall fra 2016) og 1,6 millioner kroner.

Alle tre har toppjobber i internasjonale organisasjoner. Stoltenberg er generalsekretær i NATO, Jagland er generalsekretær i Europarådet og Solheim er undersekretær i FN.

Stoltenberg er fritatt for skatt, mens Jagland og Solheim betaler en intern skatt til henholdsvis Europarådet og FN.

Nettavisen har spurt de finanspolitiske talspersonene i både SV og Ap om hva de synes om lønnsnivået og skattefordelene til de tre eks-politikerne.

- Høres fornuftig ut

Ap synes det er fornuftig at Jagland, Stoltenberg og Solheim ikke betaler skatt til Norge.

- Det at det ikke betales skatt av lønninger i noen internasjonale organisasjoner verken i vertsland eller hjemland er hjemlet i internasjonale avtaler: Formålet er at disse personene skal være helt uavhengig av myndighetene. Det høres fornuftig ut, sier finanspolitiske talsperson i Ap, Rigmor Aasrud, i en uttalelse til Nettavisen.

- Når det gjelder lønnsnivået er det organisasjonene selv som fastsetter det og her har Norge mulighet til å påvirke. Det må da vurderes om lønnsnivået avviker vesentlig fra tilsvarende lederstillinger, sier Aasrud.

Til sammenligning lønnes statsministeren og statsråder i Norge med en årslønn på henholdsvis 1.680.277 og 1.365.016 kroner.

SV: - Dette er et høyt lønnsnivå

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, er imidlertid noe mer kritisk til de høye lønningene.

- Dette er et høyt lønnsnivå, og på samme måte som vi mener at lederlønninger i det offentlige Norge ikke bør overstige statsministerens lønn, er det gode grunner til at lønnsnivået for internasjonale politiske verv heller ikke bør bli for høyt, sier Kaski i en uttalelse til Nettavisen.

- I en tid hvor de økonomiske forskjellene øker og de på toppen trekker i fra, er det viktig at politiske organer og myndigheter ikke er med på å driver topplederlønningene oppover. Jeg forventer derfor at Stoltenberg, Solheim og Jagland bringer inn norsk lederlønnskultur og moderasjon inn i sine internasjonale organer, opplyser Kaski.