Ledighetsraten i de 16 landene som benytter euro steg i august til det høyeste nivået som er målt siden mars 1999.

Det opplyser statistikkbyrået Eurostat.

Ledighetsraten steg til 9,6 prosent i august, fra 9,5 prosent i juli. I forhold til august i i fjor har ledighetsraten økt med 2,0 prosentpoeng. 165.000 personer meldte seg ledige i august, og det fører det totale antall ledige personer i eurosonen opp til 15,2 millioner personer. Det er mer enn hele befolkningen i Østerrike og Irland tilsammen.

Om lag 3,2 millioner mennesker har mistet jobben etter finanskrisens inntog.