NAV har endret på måten de registrerer ledighet på, slik at det er såkalt bruddkorrigeringer i måten å måle på.

Ifølge såkalt brudd- og sesongjusterte tall ble ifølge NAV 1200 færre helt ledige i løpet av januar og 1300 færre helt ledige og arbeidssøkere på tiltak til sammen.

Det er når vi justerer for bruddet i statistikken, at NAV anslår at antall helt ledige har gått ned med 4700 sammenliknet med januar i fjor.

2,9 prosent

Det gledelige er at andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har gått ned fra 3,2 prosent i februar 2018 til 2,9 prosent i januar 2019. 2,9 prosent

Bryter vi ledigheten ned på kjønn, er det 41 000 helt ledige menn og 30 000 arbeidsledige kvinner. Det utgjør en ledighet på henholdsvis 2,8 prosent og 2,3 prosent. Aldersgruppen 20-24 år har den høyeste ledigheten.

Blant de 71 000 ledige har om lag en fjerdedel vært uten arbeid i minimum ett år.

Få ledige ingeniører

NAV skriver i meldingen at ledigheten har gått mest ned innenfor yrkesgruppene ingeniør- og IKT-fag, bygg og anlegg samt industriarbeid. Derimot var arbeidsledigheten ved utgangen av januar høyest innenfor reiseliv og transport, med 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten hadde undervisning med en ledighet på beskjedne 0,7 prosent.

Geografisk kan Sør- og Vestlandet glede seg over at ledigheten har gått mest ned. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,7 prosent. Østfold og Vestfold har høyest ledighet i landet blant fylkene, med henholdsvis 3,3 og 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

I januar ble det for øvrig registrert 48 500 nye ledige stillinger på nav.no., 8 prosent flere enn for ett år siden.

Bedre i oljebransjen

– Nedgangen i ledigheten som vi har sett de siste to årene, ser ut til å fortsette, selv om den har avtatt det siste året. At det er stadig bedring på arbeidsmarkedet i fylkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen, er hovedårsaken til nedgangen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fredag.