Arne Hvidsten i Hvidsten Group sier til Finansavisen at de venter på bedre konjunkturer før de tar opp igjen byggingen.

– Prosjektet vårt er av en slik størrelsesorden at det også skal selges på det internasjonale markedet, ikke bare det norske. Derfor er det viktig å vente slik at den globale økonomien legger større deler av finanskrisen bak seg, slik Norge har gjort, skriver Hvidsten i en e-post til Finansavisen.

Kjempeprosjektet «The Beach» i Jomtien i Thailand ble lansert før jul i 2007, men byggingen ble stoppet et år senere. Hvidsten skulle selge eiendommer for tre milliarder kroner. Selv har Hvidsten sagt at de har solgt 200 av de prosjekterte 605 leilighetene, men Finansavisen skriver at de har dokumentasjon på antallet er vesentlig lavere.

Hvidsten sier de nå har planlagt å ta opp igjen byggingen mot slutten av 2010.

– Men vi vil til enhver tid vurdere om timingen er riktig, sier Hvidsten som regner med å sluttføre prosjektet i 2013.