Aspiro får fortsatt hjelp

Foto: (SCANPIX)

Schibsted gir ikke opp bidragene.

Schibsted ASA offentliggjorde 12. januar 2012 et styreanbefalt bud på alle aksjene i Aspiro AB på 1,65 svenske kroner i kontanter per aksje i Aspiro. Aspiros styre har, som tidligere kommunisert, med støtte blant annet i en uavhengig fairness opinion, enstemmig anbefalt selskapets aksjonærer å akseptere tilbudet.

  • Schibsted fullfører tilbudet til Aspiros aksjonærer, og erklærer at alle betingelsene for gjennomføring av tilbudet anses oppfylt
  • Total sett har aksjeeiere som representerer 45,4 prosent av kapitalen og stemmene i Aspiro akseptert tilbudet
  • Schibsted har igjennom tilbudet, blitt eier av 63,7 prosent av kapitalen og stemmene i Aspiro, inkludert de aksjene Schibsted eide før tilbudet ble fremsatt.
  • Tilbudsperioden forlenges frem til og med 2. mars klokken 17:00 (CET)
  • Oppgjør for de aksjonærer som har akseptert tilbudet i den ordinære tilbudsperioden er forventet å begynne 21. februar 2012

Schibsted has besluttet å fullføre tilbudet og alle vilkår for gjennomføring har dermed enten blitt innfridd eller frafalt. Aksjonærer som har akseptert tilbudet vil selvfølgelig ikke lenger ha rett til å trekke tilbake sin aksept tilbake.

Som majoritetseier vil Schibsted fortsette å støtte Aspiro fremover.

Trenger mer kapital
Som kommunisert i Aspiros rapport for fjerdekvartal og helår 2011 så innebærer selskapets planer for alternative forretningsmodeller for musikk at det vil blir behov for ytterligere kapital i 2012. Schibsted deler Aspiros syn på dette og ser det som mest sannsynlig at ny kapital må hentes fra eksterne kilder. Som uttrykt i tilbudsdokumentet, er Schibsted overbevist om at selskapet generelt har behov for ny kapital for å utvikle og utvide virksomheten, lyder meldingen.

Som majoritetseier, og i samarbeid med styret i Aspiro, vil Schibsted derfor aktivt jobbe for at selskapet skal å få tilgang til ny kapital så raskt det lar seg praktisk gjøre etter at tilbudet er sluttført. En slik kapitaløkning bør skje i form av en fortrinnsrettsemisjon.

- Vi mener at vårt tilbud representer en attraktiv pris for Aspiros aksjer, og tilbudet er anbefalt av styret i Aspiro. Selv om vi ikke har oppnådd en eierandel på 90 prosent, så har vi nå skaffet oss en klar majoritetsposisjon og har bestemt oss for å fullføre tilbudet. Vi er overbevist om at en full overtagelse ville ha vært det beste for Aspiro, men vi har konkludert med at å fullføre tilbudet vil være det nest beste alternativet for å sikre Selskapets fremtid. Som største aksjonær vil vi fortsette å støtte og utvikle Selskapet med et langsiktig perspektiv, sier Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans i Schibsted i en melding.

Ved utløpet av der opprinnelige tilbudsperioden den 15. februar 2012, hadde aksjeeiere som tilsammen representerer 93 574 385 aksjer akseptert tilbudet, noe som tilsvarer 45,4 prosent av kapitalen og stemmene i Aspiro. Sammen med de 37 772 222 aksjene som Schibsted allerede eier, utgjør dette 63,7 prosent av kapitalen og stemmene i Aspiro. Schibsted har ikke kjøpt eller solgt noen aksjer utenfor tilbudet.

Forlenger tilbudsperioden
Schibsted ønsker å gi de aksjonærene som ennå ikke har sendt inn aksept på tilbudet muligheten til å gjøre det. Derfor har Schibsted bestemt seg for å forlenge tilbudsperioden frem til og med 2. mars 2012 klokken 17:00 (CET).

For de aksjonærer som har akseptert tilbudet i den ordinære tilbudsperioden er, som tidligere kommunisert, oppgjør forventet å begynne 21. februar 2012. Oppgjør er forventet å finne sted rundt 8. mars 2012 for de aksjonærer som aksepterer tilbudet i den forlengede tilbudsperioden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.