Ferske tall om sysselsettingen i landet ble lagt fram mandag. For landet som helhet er sysselsettingen opp 2,1 prosent, viser SSB-tallene. I fjerde kvartal var 67 prosent av befolkningen mellom 15-74 år sysselsatt. Det er en økning på ett prosentpoeng fra samme kvartal året før.

Akershus hadde størst vekst med 3,4 prosent fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal året etter. Både menn og kvinner hadde sterkest vekst i Akershus, begge med 3,4 prosent. I Oslo og Aust-Agder økte sysselsettingen med henholdsvis 3,0 og 2,7 prosent.

Andelen helstidsarbeidende lønnstakere blant de sysselsatte var i fjerde kvartal størst i Oslo. I Oslo jobber tre av fire i alderen 15-74 år heltid - 81,4 prosent av menn - 69,8 prosent av kvinner. Dette er de største andelene for begge kjønn blant landets fylker. Forskjellen i andelen menn og kvinner som jobber heltid, er også minst i Oslo - med 11,6 prosentpoeng.

Færrest jobber heltid i Aust-Agder

Aust-Agder er fylket med minst andel syselsatte som jobbet heltid i 4. kvartal 2018, melder SSB.

I dette sørlandsfylket jobbet 59,7 prosent av lønnstakerne heltid, og andelen kvinner i heltidsjobb var lavest, med 45,5 prosent. Avstanden mellom kjønn er størst i Vest-Agder - 29,4 prosentpoeng. Her jobbet 75,3 prosent av mennene og 45,9 prosent av kvinnene heltid i fjorårets siste kvartal.

Veksten i sysselsetting var størst i næringen informasjon og kommunikasjon, med 4,8 prosent. Deretter følger teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift samt personlig tjenesteyting.