*Nettavisen* Økonomi.

Avdekket ulovlig aksjehandel

Flere meglerhus får på pukkelen av Kredittilsynet etter massive shortsalg i aksje. Les hvilke her.

19.12.08 13:15

Tandberg Data var et yndet shortobjekt for flere investorer i begynnelsen av året. Det var uro i selskapet, og flere solgte aksjer de ikke eide for å tjene på en kursnedgang.

NA24 – din næringslivsavis

Kredittilsynet gransket en rekke meglerhus og hele 29 meglerhus, deriblant 19 norske, ble tilskrevet. Problemet var nemlig at flere av meglerhusets kunder ikke hadde aksjene tilgjengelig, og kunne ikke levere dem når oppgjøret skulle stå.

Omfattende
- Posisjoner som fremdeles var udekkede per utgangen av 04.04.08 var til sammen i størrelsesorden 200 millioner aksjer, mens posisjoner som var udekkede per 09.04.08 (før registreringen i foretaksregisteret) til sammen var i størrelsesorden 500 millioner aksjer, skriver tilsynet i en pressemelding.

Antall utstedte aksjer var på disse tidspunktene fortsatt bare 47,4 mill. aksjer. Udekkede shortsalg/shortposisjoner medførte vedvarende leveringsproblemer fram til 09.04.08. Det høye antall udekkede salg påførte verdipapirforetakene en uakseptabelt høy risiko, skriver tilsynet.

Tilsynet skriver at prosessen har tatt noe tid fordi meglerhusene brukte lang tid på å erkjenne omfanget av overtredelsene.

- Foretakene som sto bak de mest alvorlige bruddene gjennomførte deretter en rekke adekvate tiltak. Tiltakene i de ulike verdipapirforetakene omfatter blant annet utelukkelse av kunder som har handlet udekket i Tandberg Data, styrking av faktisk ledelse, advarsel til meglere som var involvert i gjennomføringen av transaksjonene, innføring av nye rutiner og instrukser, økt fokus på identifiseringen av ekstraordinære markedssituasjoner, samt anskaffelse av nye overvåkningssystemer, melder tilsynet.

Strukturelle svakheter
I meldingen skriver tilsynet at de også har funnet svakheter i strukturelle forhold.

- Disse svakhetene medfører at det enkelte verdipapirforetaket i stor grad må basere seg på opplysninger fra andre verdipapirforetak eller kundene. Imidlertid er det like fullt Kredittilsynets oppfatning at selv om dette kan forklare den manglende kontrollen, viser den også at tillit til andre verdipapirforetak og banker ikke er tilstrekkelig under spesielle markedsforhold, melder tilsynet.

I tillegg må hvert enkelt foretak foreta kontroll med den enkelte kunde, og eventuelt velge å avstå fra handelen slik enkelte verdipapirforetak valgte i den foreliggende situasjonen. Kredittilsynet forventer at bransjen tar initiativ til å utvikle felles bransjestandarder for kundekontroll og eventuell utelukkelse av kunder som misbruker verdipapirforetakenes tillit.

Oversendt fra børsen
Det var Oslo Børs som sendte saken over til Kredittilsynet. Tor Arne Olsen, pressetalsmann ved Oslo Børs, sier til NA24 at han er fornøyd med at Kredittilsynet nå har kommet med sin dom.

- Det var forhold i denne saken som burde granskes nærmere, sier Olsen.

På det mest hektiske ble det omsatt opptil flere ganger det samlede antall aksjer i Tandberg Data, og dette var blant det som gjorde at saken ble sendt over til Kredittilsynet.

Disse får kritikk
Meglerhusene får kritikk fra Kredittilsynet for uaktsom overtredelse av verdipapirhandelloven §10-4, annet ledd. Ordlyden her er:

Verdipapirforetak kan bare formidle og utføre ordre om salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier dersom kunden har tilgang til de finansielle instrumentene og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet.

Dette er dommen Kredtittilsynet gir de forskjellige meglerhusene:

  • ABG Sundal Collier - uaktsom overtredelse
  • Carnegie - uaktsom overtredelse
  • First - uaktsomme overtredelser
  • Fondsfinans - uaktsom overtredelse
  • NRP Securities - uaktsom overtredelse
  • Pareto - uaktsom overtredelse
  • RS Platou - uaktsom overtredelse
  • SEB - uaktsom overtredelse

Det eneste meglerhuset som slipper unna kritikk for uaktsom overtredelse er DnB Nor Markets, som i flere e-poster til sine meglere skal ha advart om udekket shortsalg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.