– Det kan være en god idé at staten tar over Rygge sivile lufthavn og legger den inn under Avinor, sier administrerende direktør Pål F. Tandberg til NTB.

Men den statlige flyplass-eieren ser annerledes på det:

– Det vil ikke være særlig fristende å overta en flyplass uten trafikk. Vi ser ikke hvilke andre selskaper som kan komme inn når Ryanair forsvinner, sier seniorrådgiver Jon Inge Lian i Avinor til NTB.

Les også: Budsjettavtale: - Ingen håndsrekning til Rygge

Bestemmer selv

Styret ved Rygge sivile lufthavn har vedtatt å avvikle driften, forutsatt at Ryanair holder fast ved beslutningen om å avvikle basen der.

Men Tandberg mener at flyplassen likevel kan sikres. Ved statens hjelp.

– Med staten på alle sider av bordet kan infrastrukturen som allerede er etablert ved Rygge og Torp, utnyttes bedre. Behovet for en tredje rullebane på Gardermoen vil bli redusert og Forsvaret vil spare beredskapskostnader, argumenterer han.

Seniorrådgiver Lian mener premisset ikke holder. Flyselskapene bestemmer selv hvilke flyplasser de vil bruke. Avinor kan ikke styre selskapene til spesifikke flyplasser, fremholder han.

Les også: - Regjeringen åpner for å redde Rygge

Ny rullebane om 15 år

Ifølge Avinor-rådgiveren er den borgerlige avtalen om revidert nasjonalbudsjett ikke egnet til å redde Rygge.

– Når det gjelder flyplasskapasitet, kan det fort bli et spørsmål om det er bedre å utnytte kapasitet på Rygge enn å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, sa finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) til Dagens Næringsliv mandag.

Avinor påpeker imidlertid at en eventuell tredje rullebane på Gardermoen ligger mange år fram i tid:

– En tredje rullebane er planlagt ferdig i 2030, forutsatt at dagens trafikkprognoser slår til, sier seniorrådgiver Lian.

Forslaget om en tredje rullebane ligger som et innspill fra Avinor i Nasjonal transportplan, som skal opp til behandling i Stortinget til våren.

– For lite, for sent

Heller ikke Tandberg tror at budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF kan sikre fortsatt drift ved Rygge sivile lufthavn.

– Det er for lite, for sent og vil ikke redde dagens driftsstruktur. Flyselskapene har en planleggingshorisont på 8 til 12 måneder, men alt er bedre enn ingenting. For etterbruken kan dette bety en god del, ikke minst for en del av arbeidsplassene på rullebanen, sier Tandberg.

I en fellesmerknad ber de fire partiene regjeringen om å vurdere situasjonen til de private flyplassene Torp og Rygge. Økt tilstedeværelse fra Luftforsvaret er blant det som spilles inn.

Nytt program

Ryanair har knyttet beslutningen om å avvikle basen på Rygge til flypassasjeravgiften på 80 kroner, som innføres onsdag 1. juni.

At lavprisselskapet ventes å presentere sitt nye ruteprogram på en pressekonferanse i Oslo samme dag, er neppe tilfeldig. I forrige uke slo selskapet fast at hele rutetilbudet i Norge var oppe til vurdering som følge av Rygge-styrets beslutning om å avvikle den sivile driften ved flyplassen.

– Vi gjennomfører for øyeblikket en gjennomgang av våre operasjoner i Norge, på bakgrunn av situasjonen for Rygge og den norske regjeringens beslutning om å innføre den nye skatten, opplyste Ryanairs salgs- og markedssjef for Skandinavia og Baltikum, Hans Jørgen Elnæs.

Les også: Aftenposten: Regjeringen spredte «drittpakke» om Ryanair

(©NTB)