Men nå kan Norwegian-sjef Bjørn Kjos ha lagt salg av fordelsprogrammet Norwegian Reward i skuffen, skriver Dagens Næringsliv (DN) mandag.

Årsaken til at DN tror dette, er at et potensielt salg av Norwegian Reward overhodet ikke er nevnt i prospektet når selskapet nå henter milliardbeløp i ny kapital.

Da Kjos i mars 2018 presenterte flere grep for sikre at flyselskapet skulle klare seg på egne ben , var salg eller børsnotering av fordelsprogrammet Reward ett av de viktigste, skriver DN.

Like etter at Norwegian Reward ble skilt ut som heleid datterselskap kom flere meglerhus med anslag på verdiene. Pareto Securities var friskest med et verdianslag på hele ti milliarder kroner.