Gå til sidens hovedinnhold

Avviser press og skatteinnkreving

- Alt er frivillig, og det er riktigere å kalle det en form for avgift. Ikke skatt, sier advokat Per Danielsen på vegne av sin klient.

Sist uke skrev Finansavisen at foreningen Eritreisk informasjonsforbund på Karl Johan krever inn 2 prosent skatt fra eritreiske flyktninger i Norge for staten Eritrea.

Dette er også informasjon som Utlendingsdirektoratet er kjent med, og som ble omtalt i Landinfo for Eritrea fra mai 2016 (ekstern lenke, se punkt 3.2.1). Der står det at eksil-eritreere kan reise på ferie til hjemlandet når de betaler skatten.

Les: Eritrea presser flyktninger for millioner i «skatt»
Les også: Solhjell vil granske Eritrea-skatt i Norge

Advokat Per Danielsen representerer Abraham Woldu, som er leder for Eritreisk informasjonsforbund. Forbundet er en type konsulat for Eritrea.

- I følge Finansavisen bedriver Woldu innkreving av en ulovlig skatt. Det er ingenting ulovlig med denne virksomheten. Det innkreves ingenting. Alt er frivillig, og det er riktigere å kalle det en form for avgift, ikke skatt, sier Danielsen.

Les også

Eritrea presser flyktninger for millioner i «skatt»

Skatt/avgift i flere land

Danielsen sier at avgiften gir eksil-eritreere tilbake rettigheter som om man er statsborger i Eritrea. Etter å ha betalt avgift, kan de besøke Eritrea, kjøpe eiendom der og nyte godt av offentlige tjenester.

Norge er langt fra det eneste landet der Eritrea henter inn den såkalte 2 prosent skatten fra eritreere i eksil. I 2013 skrev svenske SVT om eritreere (ekstern lenke) i Sverige som opplevde at Eritreas Ambassade i Sverige drev rene mafiametoder for å tvinge eritreere i eksil til å betale 2 prosent av sin inntekt i skatt eller avgift.

I 2013 utviste Canada lederen for det eritreiske konsulatet i Toronto (ekstern lenke), nettopp for å ha krevd inn den såkalte 2 prosent skatten. Kanadiske myndigheter mente at virksomheten var lovstridig, og i strid med FNs sanksjoner mot Eritrea vedtatt i 2011 (ekstern lenke). Årsaken er at myndighetene i Eritrea støtter terrororganisasjoner som Al-Shabaab.

Kan bli utvist fra Norge

- Eritreiske myndigheter har ikke anledning til å innkreve skatt eller utføre annen myndighetsutøvelse eller tvangstiltak i Norge, uten godkjenning fra norske myndigheter. Canada utviste i 2013 en eritreisk diplomat som var involvert i slik skatteinnkreving i Canada. Det samme vil Norge kunne gjøre dersom eritreiske diplomater utfører slik ulovlig skatteinnkreving i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i Utenriksdepartementet til Nettavisen.

- Dersom det er andre personer i Norge uten diplomatisk status som presser medlemmer av den eritreiske diasporaen til å betale skatt til Eritrea, kan dette anmeldes og straffeforfølges etter alminnelige strafferettslige regler. Det kan også være aktuelt å utvise vedkommende dersom utlendingslovens vilkår for utvisning er oppfylt. En slik eventuell reaksjon er i samsvar med FN-sanksjonene, skriver UD til Nettavisen.

Kommentarer til denne saken